Διατήρηση της εμπιστευτικότητας των εισερχόμενων εγγράφων

Αυτή η λειτουργία σάς δίνει τη δυνατότητα να αποθηκεύετε στην καθορισμένη θέση αποθήκευσης (Θυρίδα εμπιστευτικών φαξ) τα εισερχόμενα έγγραφα που ταιριάζουν με συγκεκριμένες ρυθμίσεις. Η θυρίδα εμπιστευτικών φαξ περιέχει πολλαπλές θυρίδες, καθεμία από τις οποίες δύναται να προστατευτεί με κωδικό πρόσβασης. Καθορίζοντας μια ρύθμιση, όπως την αποθήκευση όλων των εγγράφων της Εταιρείας Α στη Θυρίδα 10, μπορείτε να ελέγχετε μόνο τα έγγραφα που χρειάζεστε. Αυτή η λειτουργία σάς δίνει επίσης τη δυνατότητα να εμποδίζετε την ακούσια έκθεση εμπιστευτικών εγγράφων σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα, καθορίζοντας έναν κωδικό πρόσβασης. Όταν η ένδειξη Επεξεργασία/Δεδομένα στον πίνακα ελέγχου παραμένει σταθερά αναμμένη πράσινη, ακολουθήστε τις παρακάτω διαδικασίες για να ελέγξετε/εκτυπώσετε τα αποθηκευμένα έγγραφα.
Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία
Ορισμένες ρυθμίσεις, όπως η θέση αποθήκευσης και ο κωδικός πρόσβασης στα έγγραφα, πρέπει να καταχωρηθούν εκ των προτέρων.
1
Πατήστε <Θυρίδα Φαξ/I-Φαξ>. Οθόνη <Αρχική>
2
Πατήστε <Θυρίδα Εμπιστ. Φαξ>.
3
Επιλέξτε τη θυρίδα αποθήκευσης των εγγράφων.
Εάν έχετε ορίσει κωδικό πρόσβασης στη θυρίδα, εμφανίζεται η οθόνη που σας προτρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε <OK>.
Εμφανίζεται μια λίστα αποθηκευμένων εγγράφων.
4
Επιλέξτε το έγγραφο προς εκτύπωση και πατήστε <Εκτύπωση>.
Πατώντας <Λεπτο- μέρειες>, έχετε τη δυνατότητα να ελέγξετε τις πληροφορίες του εγγράφου, όπως τα ονόματα των αποστολέων και τον αριθμό των σελίδων που ελήφθησαν.
Πατώντας <Προβολή Εικόνας>, έχετε τη δυνατότητα να ελέγξετε το περιεχόμενο του εγγράφου και να επιλέξετε ή να διαγράψετε σελίδες.
Εάν πατήσετε <Διαγραφή>  <Ναι>, διαγράφεται το έγγραφο. Δεν μπορείτε να διαγράψετε πολλαπλά έγγραφα ταυτόχρονα. Για να διαγράψετε πολλαπλά έγγραφα, επιλέξτε και διαγράψτε ένα έγγραφο τη φορά.
Δεν μπορείτε να εκτυπώσετε πολλαπλά έγγραφα ταυτόχρονα. Για να εκτυπώσετε πολλά έγγραφα, επιλέξτε και εκτυπώστε ένα έγγραφο τη φορά.
5
Πατήστε <Έναρξη Εκτύπωσης>.
Για διαγραφή του εγγράφου προς εκτύπωση, πατήστε <Εκτύπωση & Διαγραφή Αρχείου> πριν από την έναρξη της εκτύπωσης.
Θα ξεκινήσει η εκτύπωση.
Κατά τη λήψη εγγράφων, μπορείτε να ορίσετε να λαμβάνετε τη διεύθυνση URL της θέσης αποθήκευσης μέσω e-mail. Εάν εισαγάγετε τη διεύθυνση URL στη γραμμή διευθύνσεων ενός προγράμματος περιήγησης στο Web, μπορείτε να ελέγξετε τα περιεχόμενα των εγγράφων από τον υπολογιστή σας μέσω του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας). <Ορισμός/Αποθήκ. Θυρίδων Εμπιστευτικών Φαξ>
Η καταχώριση τυχαίου επιπέδου των θυρίδων φαξ στο πλήκτρο <Προσωπική>/<Κοινή Χρήση> σας δίνει τη δυνατότητα να εκτελείτε εργασίες γρήγορα και αποτελεσματικά.
A132-06W