Εκτύπωση αρχείων σε μέσο μνήμης

Ακόμη κι αν η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη σε υπολογιστή, ή δεν υπάρχει πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή εγκατεστημένο στον υπολογιστή, μπορείτε να εκτυπώνετε αρχεία αποθηκευμένα στο μέσο μνήμης από τη συσκευή.
1
Πατήστε <Προσπέλαση Αποθηκευμένων Αρχείων>. Οθόνη <Αρχική>
Αν το <Εμφάνιση Επιλογών Κατά τη Σύνδεση Μέσου Μνήμης> οριστεί σε <On>, εμφανίζεται η συντόμευση <Εκτύπωση από Μέσο Μνήμης> όταν εισάγετε μέσα μνήμης. Πατήστε <Εκτύπωση από Μέσο Μνήμης> και προχωρήστε στο βήμα 3. <Εμφάνιση Επιλογών Κατά τη Σύνδεση Μέσου Μνήμης>Εισαγωγή μέσου μνήμης
2
Πατήστε <Μέσο Μνήμης>.
3
Επιλέξτε το επιθυμητό μέσο μνήμης.
Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία στην οθόνη και για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης τους, ανατρέξτε στην ενότητα Εργασίες με αρχεία και φακέλους σε μέσα μνήμης.
4
Επιλέξτε ένα αρχείο και πατήστε <Εκτύπωση>.
Εάν επιλέξετε αρχεία PDF ή XPS, μεταβείτε στο βήμα 6.
Μπορείτε να επιλέξετε και να εκτυπώσετε ταυτόχρονα έως και 6 αρχεία στο ίδιο μέσο μνήμης.
5
Επιλέξτε την πηγή τροφοδοσίας χαρτιού και πατήστε <OK>.
6
Πληκτρολογήστε τον αριθμό αντιγράφων με τα αριθμητικά πλήκτρα.
Αν επιλέξετε πάνω από ένα αρχεία στο βήμα 4, πατήστε <Αλλαγή Αρ. Αντιγράφων> και πληκτρολογήστε τον αριθμό των αντιγράφων.
7
Καθορίστε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης, όπως απαιτείται.
Για ρυθμίσεις εκτύπωσης, ανατρέξτε στην ενότητα Οθόνη ρυθμίσεων και ενέργειες για την εκτύπωση αποθηκευμένων αρχείων.
Για να εκτυπώσετε ένα αρχείο με κωδικό πρόσβασης, πατήστε <Επιλογές>  <Συνθημ. Ανοίγματος Εγγράφου>  <Συνθημ. Κρυ- πτογράφησης> ή <Συνθηματικό Πολιτικής>, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε <OK>. Για να εκτυπώσετε αρχεία PDF που απαγορεύουν την εκτύπωση, ή για να εκτυπώσετε αρχεία PDF που επιτρέπουν μόνο εκτύπωση χαμηλής ανάλυσης σε υψηλή ανάλυση, πληκτρολογήστε τον καθορισμένο κωδικό πρόσβασης.
Αν πατήσετε <Έναρξη Εκτύπωσης> χωρίς να πληκτρολογήσετε κωδικό πρόσβασης, θα εμφανιστεί οθόνη εισαγωγής κωδικού πρόσβασης αν το αρχείο έχει κωδικό πρόσβασης κρυπτογράφησης.
8
Πατήστε <Έναρξη Εκτύπωσης>.
Θα ξεκινήσει η εκτύπωση.
Για να ακυρώσετε την εκτύπωση, πατήστε <Άκυρο>  <Ναι>.
A132-098