Τοποθέτηση χαρτιού

Η πηγή τροφοδοσίας χαρτιού που χρησιμοποιείται και η μέθοδος τοποθέτησης που ακολουθείται διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο και το μέγεθος του χαρτιού που χρησιμοποιείτε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους διαθέσιμους τύπους και τα διαθέσιμα μεγέθη χαρτιού, ανατρέξτε στην ενότητα Διαθέσιμοι τύποι χαρτιού. Για να εξασφαλίσετε βέλτιστα αποτελέσματα εκτύπωσης, βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει σωστά το μέγεθος και τον τύπο του χαρτιού που τοποθετείτε. Καθορισμός μεγέθους και τύπου χαρτιού
Πριν να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε χαρτί, επιβεβαιώστε τις προφυλάξεις σχετικά με το χαρτί και τον σωστό τρόπο αποθήκευσής του. Διαθέσιμοι τύποι χαρτιού
Αν τοποθετήστε χαρτί ενώ παραμένει απόθεμα, μπορεί να προκληθεί τροφοδοσία πολλαπλών φύλλων ή εμπλοκή χαρτιού. Εάν παραμένει χαρτί, συνιστάται να περιμένετε έως ότου χρησιμοποιηθεί όλο πριν τοποθετήσετε επιπλέον χαρτί.
Μην τοποθετείτε διαφορετικά μεγέθη ή διαφορετικούς τύπους χαρτιού μαζί.
A132-00U