Προβλήματα με τη σάρωση

Συχνές ερωτήσεις για τις λειτουργίες

Θέλω να σαρώσω ένα πρωτότυπο.
Καθορίστε τον προορισμό και ξεκινήστε τη σάρωση.
Βασικές διαδικασίες σάρωσης πρωτοτύπων

Δεν είναι δυνατή η αποστολή εγγράφων σε διακομιστή μέσω της λειτουργίας σάρωσης και αποστολής.

Είναι σωστές οι ρυθμίσεις διακομιστή, όπως το συνθηματικό;

Αν έχετε αλλάξει το συνθηματικό σύνδεσης, κ.λπ. του διακομιστή (υπολογιστή), αλλάξτε επίσης και τις ρυθμίσεις που έχουν αποθηκευτεί στο Βιβλίο διευθύνσεων ή στα πλήκτρα μνήμης.
Επεξεργασία καταχωρισμένων προορισμών στο βιβλίο διευθύνσεων
Τροποποίηση καταχωρισμένων προορισμών στα πλήκτρα μνήμης

Δεν είναι δυνατή η αποστολή σαρωμένων εγγράφων μέσω e-mail.

Είναι σωστές οι πληροφορίες για τον προορισμό;

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις που αποθηκεύσατε στο Βιβλίο διευθύνσεων ή στα πλήκτρα μνήμης.
Επεξεργασία καταχωρισμένων προορισμών στο βιβλίο διευθύνσεων
Τροποποίηση καταχωρισμένων προορισμών στα πλήκτρα μνήμης

Είναι σωστές οι ρυθμίσεις των διακομιστών SMTP ή DNS;

Εάν δεν είναι δυνατή η αποστολή e-mail, ρυθμίστε σωστά τον διακομιστή SMTP και DNS. Επίσης, αν ο αριθμός θύρας για την αποστολή μέσω SMTP ή τη λήψη με POP διαφέρει από τον προεπιλεγμένο, καθορίστε τους σωστούς αριθμούς θύρας στο <Ορισμός Αριθμού Θύρας για ΑΠ SMTP/ΛΨ POP>.
Ρύθμιση επικοινωνίας E-mail/I-Φαξ
Καθορισμός ρυθμίσεων DNS

Εμφανίζονται μαύρες λωρίδες στα σαρωμένα έγγραφα.

Είναι λερωμένη η περιοχή σάρωσης τροφοδοτούμενων εγγράφων;

Καθαρίστε την περιοχή σάρωσης του τροφοδότη εγγράφων.
Καθαρισμός του τροφοδότη

Διαφαίνεται η εικόνα της πίσω όψης στα σαρωμένα έγγραφα.

Έχει ρυθμιστεί σωστά η πυκνότητα φόντου;

Ρυθμίστε την πυκνότητα φόντου σε <Αυτ.>.
Ρύθμιση πυκνότητας
A132-0L4