Cassette Feeding Unit-AV

Omogoča dodajanje kasete za papir. Če naložite papir različne velikosti v izbirno kaseto za papir, imate manj dela z menjavo papirja.

Kaseta za papir Osnovni način nalaganja papirja

Vložite papir.

Desni pokrov

Odprite ta pokrov, ko odstranjujete zastoj papirja znotraj naprave. Zagozdenje papirja v viru papirja
Poleg enote Cassette Feeding Unit-AV je mogoče priklopiti največ dve enoti Paper Feeder PF-D. Dodati je mogoče največ tri vire papirja.
A142-01Y