Osnovni način nalaganja papirja

V tem razdelku je opisan splošni način nalaganja papirja, na primer navadnega ali recikliranega papirja. V kaseto za papir naložite pogosto uporabljene vrste ali velikosti papirja. Če želite začasno uporabljati papir, ki ni vložen v kaseto za papir, ga naložite v večnamenski pladenj.
 Za izbirno enoto Paper Feeder PF-D ali Cassette Feeding Unit-AV uporabite postopek za nalaganje papirja v kaseto za papir.
Če zavoj s papirjem vsebuje napotke glede pravilne strani za izpisovanje, upoštevajte napotke pri vlaganju papirja.
Pri podajanju papirja lahko pride do prekrivanja ali zagozdenega papirja, odvisno od površine reza papirja. Učinek reza papirja lahko zmanjšate tako, da spremenite usmerjenost papirja in papir znova naložite.
Če papirja zmanjka in se izpisovanje ustavi, vložite nov snop papirja. Izpisovanje se nadaljuje, ko vložite nov snop papirja.

Vlaganje papirja v kaseto za papir

Postavitev papirja
Oglejte si spodnjo tabelo z informacijami o nalaganju razpoložljivega papirja v pravilni usmerjenosti.
Papir
Orientacija
A4, B5, A5 (ležeče), A6, B6, Legal*, Letter, Statement, Executive, 16K, Po meri (ležeče)
A5 (pokončno), po meri (pokončno)
* Mogoče ga je naložiti samo v izbirno Paper Feeder PF-D ali Cassette Feeding Unit-AV.

Nalaganje papirja standardne velikosti

Če želite naložiti papir, katerega velikost je navedena z oznakami velikosti papirja v kaseti za papir, upoštevajte spodnja navodila. Za nalaganje papirja, katerega velikost ni navedena z oznakami velikosti papirja, si oglejte Nalaganje papirja z velikostjo po meri.
1
Do konca izvlecite predal za papir.
2
Prilagodite položaj vodil za papir velikosti papirja, ki jo želite uporabiti.
Pritisnite ročico za odklepanje (), da poravnate štrleči del () z ustreznimi oznakami za velikost papirja.
3
Naložite papir tako, da so robovi svežnja poravnani z vodilom za papir na levi strani kasete za papir.
Papir vstavite tako, da je stran za tiskanje obrnjena navzgor.
Snop papirja dobro razpihajte in njegove robove poravnajte na ravni površini.
Papir ne sme presegati oznake za mejo nalaganja
Sveženj papirja ne sme presegati mejne oznake (). Če naložite preveč papirja, lahko pride do zastojev papirja.
Navodila za nalaganje papirja z logotipom najdete v poglavju Nalaganje potiskanega papirja.
4
Namestite kaseto za papir.
»
Nadaljujte v poglavju Izbira velikosti in vrste papirja za kaseto za papir
Pri spreminjanju velikosti ali vrste papirja
Tovarniško privzeti nastavitvi velikosti in vrste papirja sta <A4> in <Navadni 2>. Če v napravo naložite papir drugačne velikosti ali tipa, spremenite tudi nastavitve. Če ne spremenite velikosti papirja ali nastavitve za vrsto, naprava ne bo tiskala pravilno.
Tiskanje na hrbtno stran tiskanega papirja (2. stran 2-stranske strani)
Izpisujete lahko na hrbtno stran že natisnjenega papirja. Poravnajte morebitne zavihke na natisnjenem papirju in ga vstavite v večnamenski pladenj tako, da bo stran za tiskanje obrnjena navzdol (že natisnjena stran pa je obrnjena navzgor). Na zaslonu za izbor vrste papirja pritisnite <2. stran 2-stranskega lista>.
Uporabite le papir, na katerega ste že izpisovali s to napravo.
Na stran, ki je že potiskana, ne morete tiskati.

Nalaganje papirja z velikostjo po meri

Da bi naložili papir z velikostjo po meri ali drug papir, katerega velikost ni navedena z oznakami velikosti papirja v kaseti za papir, uporabite naslednji postopek.
1
Do konca izvlecite predal za papir.
2
Raztegnite vodili za papir.
Pritisnite vzvod za sprostitev zaklepa in premaknite vodili za papir navzven.
3
Naložite papir tako, da je rob svežnja poravnan s desno stranjo kasete za papir.
Sveženj papirja naložite tako, da je stran za tiskanje obrnjena navzgor.
Snop papirja dobro razpihajte in njegove robove poravnajte na ravni površini.
Papir ne sme presegati oznake za mejo nalaganja
Sveženj papirja ne sme presegati mejne oznake (). Če naložite preveč papirja, lahko pride do zastojev papirja.
Navodila za nalaganje papirja z logotipom najdete v poglavju Nalaganje potiskanega papirja.
4
Poravnajte vodili za papir z robovi papirja.
Pritisnite vzvod za sprostitev zaklepa in potisnite vodili za papir navznoter, da se poravnata tesno ob robove papirja.
Poravnajte vodili za papir z robovi papirja.
Če sta vodili za papir preveč narazen ali pretesno skupaj, se papir ne bo pravilno podajal ali bo prihajalo do zastojev.
5
Namestite kaseto za papir.
»
Nadaljujte v poglavju Izbira velikosti in vrste papirja za kaseto za papir
Pri spreminjanju velikosti ali vrste papirja
Če v napravo naložite drugo velikost ali tip papirja, spremenite tudi nastavitve. Če ne spremenite velikosti papirja ali nastavitve za vrsto, naprava ne bo tiskala pravilno.
Tiskanje na hrbtno stran tiskanega papirja (2. stran 2-stranske strani)
Izpisujete lahko na hrbtno stran že natisnjenega papirja. Poravnajte morebitne zavihke na natisnjenem papirju in ga vstavite v večnamenski pladenj tako, da bo stran za tiskanje obrnjena navzdol (že natisnjena stran pa je obrnjena navzgor). Na zaslonu za izbor vrste papirja pritisnite <2. stran 2-stranskega lista>.
Uporabite le papir, na katerega ste že izpisovali s to napravo.
Na stran, ki je že potiskana, ne morete tiskati.

Vlaganje papirja v večnamenski podstavek

Postavitev papirja
Oglejte si spodnjo tabelo z informacijami o nalaganju razpoložljivega papirja v pravilni usmerjenosti.
Papir
Orientacija
A4, B5, A5 (ležeče), A6, B6, Legal, Letter, Statement, Executive, 3" x 5", 16K, Po meri (ležeče), Ovojnica
A5 (pokončno), po meri (pokončno)
1
Odprite pokrov.
2
Izvlecite pladenj za papir.
3
Raztegnite vodili za papir.
Pritisnite vzvod za sprostitev zaklepa in premaknite vodili za papir navzven.
4
Vstavljajte papir na večnamenski pladenj, dokler se ne ustavi.
Papir vstavite tako, da je stran za tiskanje obrnjena navzdol.
Snop papirja dobro razpihajte in njegove robove poravnajte na ravni površini.
Pazite, da papir pri nalaganju ne preseže vodila za mejo nalaganja
Sveženj papirja ne sme presegati oznak za vodilo nalaganja (). Če naložite preveč papirja, lahko pride do zastojev papirja.
Če uporabljate kuverte ali papir z logotipom, bodite pozorni na usmerjenost med vstavljanjem v vir papirja.
Vlaganje kuvert
Nalaganje potiskanega papirja.
5
Poravnajte vodili za papir z robovi papirja.
Pritisnite vzvod za sprostitev zaklepa in potisnite vodili za papir navznoter, da se poravnata tesno ob robove papirja.
Poravnajte vodili za papir z robovi papirja.
Če sta vodili za papir preveč narazen ali pretesno skupaj, se papir ne bo pravilno podajal ali bo prihajalo do zastojev.
»
Nadaljujte v poglavju Določanje velikosti in vrste papirja v večnamenskem podajalniku
Pri spreminjanju velikosti ali vrste papirja
Tovarniško privzeti nastavitvi velikosti in vrste papirja sta <A4> in <Navadni 2>. Če v napravo naložite papir drugačne velikosti ali tipa, spremenite tudi nastavitve. Če ne spremenite velikosti papirja ali nastavitve za vrsto, naprava ne bo tiskala pravilno.
Tiskanje na hrbtno stran tiskanega papirja (2. stran 2-stranske strani)
Izpisujete lahko na hrbtno stran že natisnjenega papirja. Poravnajte morebitne zavihke na natisnjenem papirju in ga vstavite v večnamenski pladenj tako, da bo stran za tiskanje obrnjena navzdol (že natisnjena stran pa je obrnjena navzgor). Na zaslonu za izbor vrste papirja pritisnite <2. stran 2-stranskega lista>.
Uporabite le papir, na katerega ste že izpisovali s to napravo.
Na stran, ki je že potiskana, ne morete tiskati.
A142-00W