Končna obdelava z zbiranjem/združevanjem

Pri kopiranju dveh ali več kopij s podajalnikom lahko izberete zbiranje ali združevanje za vrstni red natisov. Izberite »Zberi« za tiskanje v zaporednem vrstnem redu strani. Izberite »Združi« za tiskanje kompletov posamezne strani, na primer 10 listov prve strani, 10 listov druge strani in tako naprej.
1
Položite izvirnik. Polaganje izvirnikov
2
Pritisnite <Kopiranje>. Zaslon <Domov>
3
Pritisnite <Opcije> na zaslonu z osnovnimi nastavitvami kopiranja. Zaslon z osnovnimi funkcijami kopiranja
4
Pritisnite <Končna obdelava>.
5
Pritisnite <Sortiranje (Zaporedje strani)> ali <Grupiranje (Iste strani)>.
6
Pritisnite <OK>  <Zapri>.
7
Pritisnite  (Start).
Kopiranje se začne.
Funkcij končne obdelave ne morete uporabiti, kar je odvisno od vrste papirja. Tehnični podatki za strojno opremo
Ko izvirnik položite na kopirno steklo
Pritisnite <Opcije>  <Priprava opravila> na zaslonu z osnovnimi nastavitvami kopiranja, da boste lahko uporabili funkcijo Zbiranje/združevanje, četudi je izvirnik položen na kopirno steklo.
Vstavljanje ločevanja postopkov med posamezne strani pri kopiranju z združevanjem
Če izberete <Grupiranje (Iste strani)>, lahko med posamezne skupine vstavite ločevanje postopkov. Za več informacij glejte <Ločevanje kompletov med skupinami>. <Ločevanje kompletov med skupinami>
Konfiguriranje nastavitev v <Dostop do shranjenih datotek>
Funkcije končne obdelave lahko uporabite samo, ko tiskate datoteke PDF/XPS.
A142-05R