Takojšnje kopiranje s prekinitvijo drugih postopkov

Kopirate lahko takoj, tudi ko se izvaja drug postopek. To je priročno, če želite nujno kopirati samo nekaj strani, vendar izpisi druge osebe še ne bodo kmalu končani.
1
Položite izvirnik. Polaganje izvirnikov
2
Pritisnite <Kopiranje>. Zaslon <Domov>
3
Pritisnite <Prekinit.> na zaslonu z osnovnimi nastavitvami kopiranja. Zaslon z osnovnimi funkcijami kopiranja
4
Po potrebi izberite nastavitve kopiranja. Osnovni postopki kopiranja
5
Pritisnite  (Start).
Prejšnji postopek se začasno ustavi in začne se prioritetno kopiranje.
Če želite prekiniti kopiranje, znova pritisnite <Prekinit.>, preden pritisnete  (Start).
Ko se prioritetno kopiranje konča, se prejšnji postopek samodejno znova začne.
Med prioritetnim kopiranjem ne morete izvesti drugega prioritetnega kopiranja. Ko se trenutno prioritetno kopiranje konča, lahko izvedete naslednje prioritetno kopiranje.
Prioritetno kopiranje je mogoče izvesti, četudi je število rezerviranih postopkov kopiranja doseglo zgornjo omejitev.
Lahko prekinete postopke z rezerviranim postopkom kopiranja (Osnovni postopki kopiranja).
Za prekinitev trenutnega postopka in izvajanje rezerviranega postopka kopiranja pritisnite  (Nadzor stanja)  <Kopiranje/Izpisovanje>  <Stanje opravila>  Izberite dokument za kopiranje  <Prednostni/Prior. izpis>  <Prekinitev in Izpisovanje>.
Za izvajanje postopka rezerviranega kopiranja takoj po končanem trenutnem postopku pritisnite  (Nadzor stanja)  <Kopiranje/Izpisovanje>  <Stanje opravila>  Izberite dokument za kopiranje s prvo prioriteto  <Prednostni/Prior. izpis>  <Prioritetni izpis>.
A142-05K