Skupno kopiranje ločeno optično prebranih izvirnikov (Priprava postopka)

Če imate preveč izvirnikov, ki jih ne morete naenkrat naložiti v podajalnik, lahko izvirnike ločeno optično preberete in jih kopirate kot sklop dokumentov. Izvirnike, ki so bili optično prebrani s podajalnikom in kopirnim steklom, lahko kopirate naenkrat.
1
Položite izvirnik. Polaganje izvirnikov
2
Pritisnite <Kopiranje>. Zaslon <Domov>
3
Pritisnite <Opcije> na zaslonu z osnovnimi nastavitvami kopiranja. Zaslon z osnovnimi funkcijami kopiranja
4
Pritisnite <Priprava opravila>  <Zapri>.
5
Pritisnite  (Start), da optično preberete izvirnike.
Ko je optično branje končano, se prikaže zaslon, ki vas poziva, da optično preberete naslednji izvirnik.
6
Za optično branje izvirnika položite naslednji izvirnik in pritisnite  (Start).
Ponavljajte ta korak, dokler niso optično prebrani vsi izvirniki.
Če želite spremeniti nastavitve optičnega branja, pritisnite <Sprememba nastavitev>.
V možnosti <Sprememba nastavitev> lahko uporabite naslednje funkcije: želene nastavitve optičnega branja morate nastaviti vnaprej, saj v načinu Priprava postopka ne morete spreminjati drugih funkcij.
<Izbira barve>
<Raz. kop.>
<2-stranski original>
<Gostota>
<Tip originala>
Če način <N na 1> izberete skupaj z načinom priprave postopka, ne morete spremeniti <Izbira barve>, <Raz. kop.> in <Gostota> v možnosti <Sprememba nastavitev>.
7
Pritisnite <Začni kopir.>.
Kopiranje se začne.
A142-05H