Preskakovanje praznih strani pri tiskanju

Naprava lahko med skeniranjem zazna prazne strani in natisne vse strani razen praznih.
1
Položite izvirnik. Polaganje izvirnikov
2
Pritisnite <Kopiranje>. Zaslon <Domov>
3
Pritisnite <Opcije> na zaslonu z osnovnimi nastavitvami kopiranja. Zaslon z osnovnimi funkcijami kopiranja
4
Pritisnite <Preskoči prazne strani>.
5
Izberite barvo izvirnikov, ki jo želite preskočiti.
Če želite prazne izvirnike preskočiti ne glede na njihovo barvo, izberite <Vse barve>. Če želite preskočiti samo bele prazne izvirnike, izberite <Samo belo>.
Če je v razdelku <Izbira barve> izbrana nastavitev, ki ni <Avto (Barva/ČB)>, se izvedejo isti postopki kot pri možnosti <Vse barve>, tudi če izberete <Samo belo>.
6
Pritisnite <Nastav. nivoja zaznave>, nastavite natančnost zaznavanja praznega papirja in pritisnite <OK>.
Če pritisnete <+>, bo natančnost zaznavanja višja.
7
Pritisnite <OK>  <Zapri>.
8
Pritisnite  (Start).
Kopiranje se začne.
Če je izvirnik manjši od nastavitve velikosti skeniranja, ga naprava morda ne bo preskočila pravilno.
Če želite preveriti, koliko strani je bilo natisnjenih, upoštevajte spodnje postopke:
 (Nadzor stanja)  <Kopiranje/Izpisovanje>  <Dnevnik opravil>  izberite dokument  <Podrob.>  preverite številko, prikazano za <Št. strani originala>.
Na zaslonu s stanjem in prikazu poročila je prikazana številka, ki vključuje prazne strani. Preverjanje stanja kopij/izpisov
Števec kopij se za prazne strani papirja, ki jih prihranite, ne poveča, se pa poveča števec skeniranj za te strani.
A142-05Y