Nadomestni deli

V tem poglavju so opisani nadomestni deli (potrošni material/potrošni deli), ki jih uporablja naprava. Pri uporabi in shranjevanju nadomestnih delov upoštevajte previdnostne ukrepe.
Če želite zagotoviti najboljšo kakovost tiskanja, priporočamo uporabo originalnega tonerja, kartuš in delov družbe Canon.
Glede na okolje namestitve, velikost papirja za tiskanje ali vrsto dokumenta boste morda morali potrošno blago zamenjati že pred iztekom ocenjene življenjske dobe.
Za ohranjanje kakovosti tiskanja naprava izvede samodejno umerjanje v skladu s spremenjenimi okoljskimi razmerami. Naprava lahko izvede samodejno umerjanje tudi, ko je vklopljena ali se znova zaganja iz načina mirovanja. Umerjanje uporablja toner, zaradi česar se lahko skrajša življenjska doba kartuš s tonerjem.
Kartuše z barvnim tonerjem se uporabljajo tudi za črno-belo tiskanje. To pomeni, da se število preostalih strani, ki jih je mogoče natisniti z vsako posamezno barvo, zmanjša tudi zaradi pogoste uporabe črno-belega tiskanja.
Preverite lahko trenutno preostalo količino nadomestnih delov.

Potrošni material

Kartuša s tonerjem za zamenjavo

Naziv modela
Genuine Canon toner
C1538iF II / C1533iF II
Canon Toner T10 Black 
Canon Toner T10 Cyan 
Canon Toner T10 Magenta 
Canon Toner T10 Yellow 
Canon Toner T10L Black 
Canon Toner T10L Cyan 
Canon Toner T10L Magenta 
Canon Toner T10L Yellow 
Kartuše s tonerjem shranjujte v skladu s spodnjimi navodili
S shranjevanjem kartuš s tonerjem na neustrezno mesto ali v neustrezno okolje lahko povzročite težave, kot je izguba podatkov.
Kartuše shranite zaprte. Odprite jih tik pred uporabo.
Kartuše s tonerjem shranjujte pod temi pogoji:
Razpon temperature za shrambo: od 0 do 35 °C
Razpon vlažnosti za shranjevanje: od 35 do 85 % relativne vlažnosti (brez kondenzacije)*
* Tudi v dovoljenem razponu vlažnosti za shranjevanje se lahko v kartuši s tonerjem naberejo vodne kapljice (kondenzat), če sta temperaturi v notranjosti in zunaj kartuše različni. Kondenzacija bo negativno vplivala na kakovost tiskanja.
Kartuš s tonerjem ne shranjujte na naslednja mesta:
Mesta, izpostavljena odprtemu ognju
Mesto, ki je več kot pet minut izpostavljeno neposredni sončni svetlobi ali močni svetlobi
Mesta, izpostavljena pretirano slanemu zraku
Mesta, ki so močno izpostavljena jedkim plinom (na primer razpršilom in amonijaku)
Zelo vroča in/ali vlažna mesta
Mesta, izpostavljena nenadnim spremembam temperature in vlage, na katerih lahko prihaja do kondenzacije
Zelo prašna mesta
Mesto na dosegu otrok
V bližini izdelkov, na katere vpliva magnetizem (npr. diskete ali diskovni pogoni)
Kartuš s tonerjem ne shranjujte v navpičnem položaju ali obrnjene navzdol.
Embalažo varno shranite za uporabo v prihodnje. Potrebovali jo boste v nekaterih primerih, na primer za shranjevanje naprave z odstranjenimi kartušami s tonerjem.
Canon si pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila prestavi, preoblikuje, doda ali odstrani embalažo.
Previdno s ponarejenimi tonerji
Upoštevajte, da so na trgu na voljo tudi ponarejeni tonerji Canon. Če boste uporabljali ponarejen toner, je lahko kakovost tiskanja slabša, pa tudi sama naprava lahko postane manj učinkovita. Družba Canon ne prevzema odgovornosti za motnje, nezgode ali škodo, ki nastane zaradi uporabe ponarejenega tonerja.
Za več informacij glejte global.canon/ctc.
Informacije o zbiranju izrabljenih kartuš s tonerjem najdete v priročniku Obvestilo.

Potrošni deli

Vsebnik odpadnega tonerja

Uporabljajte vsebnik odpadnega tonerja, ki je predviden za uporabo s to napravo.
Waste Toner Box WT-B1
Povprečno število strani, ki jih lahko natisnete na vsebnik odpadnega tonerja, je 54.000 listov (s papirjem velikosti A4) ali Letter.
Zamenjava vsebnika odpadnega tonerja Zamenjava kontejnerja z odpadnim tonerjem

Komplet za vzdrževanje SPD-ja

Upoštevajte navodila, posredovana prodajalcu ali servisu.
DR-208
A142-01H