Omejevanje uporabe pomnilniških medijev

Čeprav so pomnilniški mediji, kot je pomnilniška naprava USB, praktični, so lahko tudi vir odtekanja podatkov, če jih ne uporabljate pravilno. V tem razdelku so opisani postopki preprečevanja uporabe pomnilniških medijev in omejevanja shranjevanja optično prebranih dokumentov na pomnilniških medijih ter tiskanja podatkov, shranjenih na pomnilniških medijih. Za konfiguriranje teh nastavitev so potrebne skrbniške pravice ali pravice skrbnika naprave.
 (Nastavit./Registr.) <Nastavitve funkcije>  <Shrani/Dostop v datoteke>  <Nastavitve pomnilniškega medija>  <Uporabi funkcijo Skeniranje/Izpis>  Izberite <Ne> za <Uporabi funkcijo Skeniranje> ali <Uporabi funkcijo Izpis>  <OK>  (Nastavit./Registr.)  (Nastavit./Registr.)  <Upor. sprem .nast.>  <Da>
A142-0CC