Konfiguriranje funkcij preverjanja pristnosti

Konfigurirate lahko načine prijave uporabnikov, naprave za preverjanje pristnosti in druge funkcije preverjanja pristnosti glede na sistemsko okolje in potrebe. Določite lahko tudi, kako je prikazan zaslon za prijavo.

Konfiguriranje načinov prijave uporabnikov in naprav za preverjanje pristnosti

Določite načine prijave uporabnikov (Način prijave) in naprave za preverjanje pristnosti (Naprava za preverjanje pristnosti). Pred konfiguriranjem spodnjih nastavitev morate nastaviti naprave za preverjanje pristnosti.
1
Zaženite vmesnik Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik). Zagon oddaljenega uporabniškega vmesnika
2
Na strani portala kliknite [Settings/Registration]. Zaslon vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
3
Kliknite [User Management]  [Authentication Management].
4
Kliknite [Basic Settings]  [Edit...].
5
Izberite potrditveno polje za možnost [Use the user authentication function] in določite zahtevane nastavitve.
Izberite načine prijave, ki jih želite uporabljati, in določite podrobne nastavitve, na primer nastavitve naprav za preverjanje pristnosti.
Če uporabljate preverjanje pristnosti s tipkovnico
Konfiguriranje podrobnih nastavitev za funkcije preverjanja pristnosti
6
Kliknite [Update].
7
Znova zaženite napravo. Ponovni zagon stroja

Določanje, kdaj je prikazan zaslon za prijavo

Določite lahko, kdaj se prikaže zaslon za prijavo, in sicer ko se začne uporabljati naprava ali ko se pritisne funkcijski gumb. Če izberete možnost prikaza, ko se pritisne funkcijski gumb, lahko določite funkcije, ki zahtevajo prijavo uporabnika. Funkcije, ki niso določene, so na voljo neregistriranim uporabnikom.
1
Zaženite vmesnik Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik). Zagon oddaljenega uporabniškega vmesnika
2
Na strani portala kliknite [Settings/Registration]. Zaslon vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
3
Kliknite [User Management]  [Authentication Management].
4
Kliknite [Control Panel Settings]  [Edit...].
5
Izberite nastavitve po potrebi.
[Login Settings]
V možnosti [Display Login Screen:] izberite, kdaj je prikazan zaslon za prijavo.
Če ste izbrali [Display login screen when functions requiring authentication are selected], izberite tudi funkcije, za katere je prikazan zaslon za prijavo.
Če spremenite to nastavitev, lahko možnost <Omejitev dostopa do opravil drugih uporabnikov> nastavite na <Da>. Razmerje med nastavitvami je označeno spodaj. <Omejitev dostopa do opravil drugih uporabnikov>
Če izberete potrditveno polje [Display login screen when operation is started on the device]:
možnosti <Kopiranje/Izpisovanje>, <Oddaja> in <Shrani> v možnosti <Omejitev dostopa do opravil drugih uporabnikov> so nastavljene na <Da>
Če izberete potrditveno polje [Display login screen when functions requiring authentication are selected] in izberete potrditveno polje [Copy], [Access Stored Files] ali [Print] v možnosti [Select Function That Will Require Authentication]:
možnost <Kopiranje/Izpisovanje> v možnosti <Omejitev dostopa do opravil drugih uporabnikov> je nastavljena na <Da>
Če izberete potrditveno polje [Display login screen when functions requiring authentication are selected] in izberete potrditveno polje [Fax] ali [Scan and Send] v možnosti [Select Function That Will Require Authentication]:
možnost <Oddaja> v možnosti <Omejitev dostopa do opravil drugih uporabnikov> je nastavljena na <Da>
Če izberete potrditveno polje [Display login screen when functions requiring authentication are selected] in izberete potrditveno polje [Scan and Store] v možnosti [Select Function That Will Require Authentication]:
možnost <Shrani> v možnosti <Omejitev dostopa do opravil drugih uporabnikov> je nastavljena na <Da>
Če želite možnost <Omejitev dostopa do opravil drugih uporabnikov> nastaviti na <Ne>, jo nastavite na <Ne>, ko dokončate to nastavitev.
[Login Screen Background Settings]
Določite lahko sliko ozadja za zaslon za prijavo.
6
Kliknite [Update].
A142-0A9