<Nastavitev/Vzdrževanje>

Določite nastavitve za prilagoditve, kot so kakovost slike in funkcija naprave za samodejno čiščenje.

<Nastavitev kakovosti slike>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitev/Vzdrževanje>
Nastavite prilagoditev kakovosti slike za kopiranje in tiskanje.

<Prilagoditev>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitev/Vzdrževanje>
Določite nastavitve za prilagajanje dejanj naprave.

<Vzdrževanje>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitev/Vzdrževanje>
Določite nastavitve za funkcijo naprave za samodejno čiščenje.
A142-0FX