<Nastavitve dodajanja papirja>

Določite nastavitve za podajanje papirja, ki se uporabljajo za vse funkcije.
Za informacije o elementih (»A«, »B«, »C« in »Ne«) v stolpcu »Funkcija Uvozi vse« glejte Funkcija Uvozi vse.

<Avtomatska izbira izvora papirja>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Skupno>  <Nastavitve dodajanja papirja>
Če nastavite <Vklj.> za določen vir papirja, je papir samodejno podajan iz tega vira papirja. Pri tiskanju iz računalnika se vir papirja izbere samodejno.
Pri kopiranju ali tiskanju z izbrano nastavitvijo <Dostop v shranjene datoteke> je vir papirja samodejno izbran glede na papir, ki je določen v razdelku <Izbira papirja>. Samodejna izbira ustreznega vira papirja za določeno funkcijo
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Avtomatska izbira izvora papirja>
<Kopiranje>, <Tiskalnik>, <Dostop do shranjenih datotek>, <Sprej./Faks>, <Drugo>
Da
Da
Da
B
Settings/Registration Basic Information
<VN podstavek>: <Da>, <Ne>
Da
Da
Da
B
Settings/Registration Basic Information
Drugi viri papirja: <Da>, <Ne>
Da
Da
Da
B
Settings/Registration Basic Information
<Kopiranje>: <Upoštevaj tip papirja>: Vklopljeno, Izklopljeno
Da
Da
Da
B
Settings/Registration Basic Information
<Tiskalnik>: <Upor.Skup.>: Vklopljeno, Izklopljeno
Da
Da
Da
B
Settings/Registration Basic Information

<Zamenjava načina podajanja papirja>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Skupno>  <Nastavitve dodajanja papirja>
Če med tiskanjem v enostranskem in dvostranskem načinu redno uporabljate papir z logotipi, npr. pisemski papir, in želite prvo stran natisniti na prednjo stran tako pri enostranskem kot dvostranskem tiskanju brez spreminjanja usmerjenosti papirja, lahko to nastavitev nastavite na <Prior. str. za izpis.>. Nalaganje potiskanega papirja
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Zamenjava načina podajanja papirja>
<VN podstavek> in drugi viri papirja: <Prioriteta hitrosti>, <Prior. str. za izpis.>
Da
Da
Da
B
Settings/Registration Basic Information
Nastavitve za samodejno izbiro papirja (<Avto> in <Izbira papirja>) in <Avtomatska izbira izvora papirja> so onemogočene za vire papirja z nastavitvijo <Prior. str. za izpis.>. Hitrost tiskanja je manjša tudi pri enostranskem tiskanju.
<Prior. str. za izpis.> je omogočena le, če je nastavljen papir, ki ga je mogoče natisniti na obeh straneh (Papir, primeren za obojestransko kopiranje/obojestransko tiskanje). Pri drugem papirju se prikaže sporočilo <Vložite papir.> in papir ni vstavljen ali pa je nastavitev <Prior. str. za izpis.> onemogočena.
Navodila o vstavljanju papirja lahko najdete v razdelku Nalaganje potiskanega papirja.

<Potek časa ustavljenega opravila>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Skupno>  <Nastavitve dodajanja papirja>
Če je ta nastavitev nastavljena na <Vklj.> in je opravilo prekinjeno zaradi pomanjkanja papirja itd., naprava po določenem času samodejno natisne naslednje opravilo.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Potek časa ustavljenega opravila>
<Da>, <Ne>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Od 0 do 5 do 999min.
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Če je postopek ustavljen, ko med izpisovanjem zmanjka papirja, se naslednji postopek ne začne, čeprav poteče čas za prekinitev postopka.
Za samodejno brisanje zaustavljenih opravil glejte <Samodejni izbris ustavljenih opravil>.
A142-0H7