<Skupne nastavitve>

Določite nastavitve, ki so skupne za funkcije prejemanja in posredovanja.
Za informacije o elementih (»A«, »B«, »C« in »Ne«) v stolpcu »Funkcija Uvozi vse« glejte Funkcija Uvozi vse.

<Izpis na obeh straneh>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Sprejem/Posredovanje>  <Skupne nastavitve>
Določite lahko, ali naj se prejeti dokumenti tiskajo na obe strani papirja.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Tiskanje na obeh straneh>
<Da>, <Ne>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Pomanjšanje velik. SPR faksa>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Sprejem/Posredovanje>  <Skupne nastavitve>
Določite lahko, ali želite prejete dokumente pomanjšati tako, da bo celoten dokument natisnjen znotraj območja za tiskanje papirja.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Pomanjšanje velik. SPR faksa>
<Da>, <Ne>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Način Pomanjšanje>: <Avto>, <Fiksno>
<Razm. pomanjš.>: od 75 do 90 % do 97 %
<Smer pomanjšanja>: <Navpično & vodoravno>, <Samo navpično>
Če je ta nastavitev nastavljena na <Ne>, se velikost slike prejete datoteke ne pomanjša tako, da bi ustrezala velikosti papirja. Če velikost slike presega območje za tiskanje, bo slika razdeljena v enake dele in vsak del izpisan na svoj list papirja.
Če izberete <Avto> v <Način Pomanjšanje>, se velikost slike samodejno pomanjša na primerno razmerje. To razmerje se lahko giblje od nastavljene vrednosti v <Razm. pomanjš.> do 100 % velikosti prejetega dokumenta.

<Izpis opombe spodaj pri SPR>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Sprejem/Posredovanje>  <Skupne nastavitve>
Določite lahko, ali naj se na dnu prejetih dokumentov natisnejo podatki, na primer čas sprejema in številka strani.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Izpis opombe spodaj pri SPR>
<Izpis>, <Ne izpiši>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Če je prejeto e-poštno sporočilo brez telesa, se na vrhu prve strani pripete datoteke natisnejo podatki Od in Zadeva (do 24 znakov za vsakega).

<Prekinitev in Izpis SPR>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Sprejem/Posredovanje>  <Skupne nastavitve>
Določite lahko, da se med prejemanjem faksov/i-faksov zaustavijo druga opravila za tiskanje faksov/i-faksov.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Prekinitev in Izpis SPR>
<Da>, <Ne>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Uporabi nastavitve posredovanja>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Sprejem/Posredovanje>  <Skupne nastavitve>
Določite lahko, ali naj se prejeti dokumenti posredujejo drugim prejemnikom, na primer v zaupni faks predal naprave in v zunanji datotečni strežnik. Če izberete <Da>, določite pogoje za posredovanje v nastavitvah <Nastavitve posredovanja>.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Uporabi nastavitve posredovanja>
<Da>, <Ne>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Ravn. z datotekami z napak. pri posredovanju>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Sprejem/Posredovanje>  <Skupne nastavitve>
Izberete lahko način, kako naprava ravna z dokumenti, ki niso uspešno posredovani.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Ravn. z datotekami z napak. pri posredovanju>
<Vedno izpiši>, <Shrani/Izpis>, <Ne>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Če pritisnete <Skupne nastavitve> nastavite <Brisanje nepopolne ODD> na vrednost <Ne>, se dokumenti z napakami pri posredovanju shranijo na zaslonu <Nadzor stanja> in se ne obdelajo v skladu z nastavitvami, ki so določene tukaj.
Če izberete <Shrani/Izpis>, ko je nastavljeno zaklepanje pomnilnika, se dokumenti z napakami pri posredovanju shranijo.
Če izberete <Shrani/Izpis>, ko ni nastavljeno zaklepanje pomnilnika, se dokumenti z napakami pri posredovanju natisnejo.

<Nastavitve posredovanja>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Sprejem/Posredovanje>  <Skupne nastavitve>
Določite lahko pogoje za posredovanje prejetih dokumentov. Nastavite lahko tudi, da se vsi prejeti dokumenti brez pogojev posredujejo določenemu prejemniku. Samodejno posredovanje prejetih dokumentov
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Nastavitve posredovanja>
<Način sprejema:>, <Veljavno/Neveljavno>, <Brisanje>, <Registracija>, <Drugi postopki> (<Posredovanje s pogoji>, <Podrobn./Sprem.>, <Izpis seznama>, <Prioriteta e-pošte>, ), <Iskanje>
Da
Ne
Da
Ne*1
Forwarding Settings
*1 <Registracija>, <Posredovanje s pogoji>, <Podrobn./Sprem.>: C

<Nast. Faks/I-Faks predala>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Sprejem/Posredovanje>  <Skupne nastavitve>
Določite nastavitve za predal faksa/i-faksa.

<Vedno pošlji obvestilo o napakah pri SPR>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Sprejem/Posredovanje>  <Skupne nastavitve>
Izberete lahko, ali želite pošiljatelja obvestiti, da i-faks ni bil uspešno prejet.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Vedno pošlji obvestilo o napakah pri SPR>
<Da>, <Ne>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
A142-0JA