<Nastavitve E-pošte/I-Faksa>

Določite nastavitev za pošiljanje e-pošte/I-faksov.
Za informacije o elementih (»A«, »B«, »C« in »Ne«) v stolpcu »Funkcija Uvozi vse« glejte Funkcija Uvozi vse.

<Registracija imena enote>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Oddaja>  <Nastavitve E-pošte/I-Faksa>
Kot ime naprave lahko registrirate ime svojega podjetja ali oddelka. Registrirano ime se pri prejemniku prikaže/natisne kot podatki pošiljatelja, ko pošljete e-pošto/i-faks.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Registracija imena enote>
Registracija imena enote
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Registrirano ime naprave se uporablja kot prikazno ime e-poštnega naslova v obliki »ime naprave <e-poštni naslov>«.
Ime enote lahko vsebuje do 24 znakov.
Pri e-poštnih sporočilih in dokumentih i-faks se e-poštni naslov, uporabljen pri prijavi, prikaže na prejemnikovi napravi v polju Od. Registriranje podatkov o uporabnikih v lokalni napravi
Če pritisnete <Nastavitve E-pošte/I-Faksa> nastavite <Izbira uporabnika overovitve kot pošiljatelja> na <Da>, se e-poštni naslov, ki je registriran za prijavljenega uporabnika, prikaže prejemniku kot ime pošiljatelja v polju Od, ne glede na uporabljeno vrsto prijave.

<Nastavitve komuniciranja>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Oddaja>  <Nastavitve E-pošte/I-Faksa>
Za uporabo e-pošte/i-faksa lahko določite nastavitve za poštni strežnik in način preverjanja pristnosti. Nastavitev komunikacije po e-pošti/i-faksu
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Nastavitve komuniciranja>
<E-poštni naslov>: Vnesite e-poštni naslov.
Da
Da
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<SMTP Strež.>: Vnesite strežnik SMTP.
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Upor. POP SPR>: <Da>, <Ne>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Uporabi SMTP SPR>: <Da>, <Ne>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<POP strežnik>: Vnesite strežnik POP.
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<POP Ime za prijavo>: Vnesite ime za prijavo v strežnik POP.
Da
Da
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<POP geslo>: Vnesite geslo za prijavo v strežnik POP.
Da
Da
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<POP Interval>: 0 do 99 minut
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<SMTP ODD>: <Da>, <Ne>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<SMTP SPR>: <Vedno TLS>, <Da>, <Ne>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<POP>: <Da>, <Ne>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Metoda POP overovitve>: <Standardno>, <APOP>, <POP OVER.>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<SMTP Overovitev (SMTP AUTH)>: <Da>, <Ne>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Če je izbrana možnost <Da>:
<Uporabniško ime>, <Geslo>
<POP Overovitev pred oddajo>: <Da>, <Ne>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Prikaz zaslona za overovitev pri pošiljanju>: <Da>, <Ne>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Če možnost <POP Interval> nastavite na manj kot 10 minut (razen '0 min'), naprava ne bo popolnoma prešla v način pripravljenosti.
Naprava bo lahko prejemala samo i-fakse in obvestila o napakah v komunikaciji.

<Izbira številke vhoda za SMTP ODD/POP SPR>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Oddaja>  <Nastavitve E-pošte/I-Faksa>
Spremenite lahko številko vrat za SMTP in POP.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Izbira številke vhoda za SMTP ODD/POP SPR>
<SMTP ODD>: od 1 do 25 do 65.535
<POP SPR>: od 1 do 110 do 65.535
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Nastavitve S/MIME>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Oddaja>  <Nastavitve E-pošte/I-Faksa>
Nastavite lahko S/MIME. Če nastavite S/MIME, lahko pri uporabi funkcije e-pošta/i-faks dodate digitalni podpis ali šifrirate e-pošto.
Nastavitev šifriranja e-pošte
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Nastavitve S/MIME>
<Nastavitve kodiranja>: <Vedno kodiraj>, <Samo kodiranje, če je certifikat>, <Brez kodiranja>
<Dodaj. digitalnih podpisov>: <Da>, <Ne>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nast. podrob.>:
<Kodirni algoritem>: <3DES>, <AES128>, <AES256>
<Algoritem podpisa>: <SHA1>, <SHA256>, <SHA384>, <SHA512>
<Prev. podpisa ob sprejemu>: <Da>, <Ne>
<Izpis podpisa ob sprejemu>: <Da>, <Ne>

<Potrditev TLS certifikata za SMTP ODD>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Oddaja>  <Nastavitve E-pošte/I-Faksa>
Ko pošiljate prek SMTP, lahko preverite, ali je strežniški certifikat TLS veljaven. Preverite lahko veljavnost certifikata in zanesljivost verige certifikatov ter tudi CN (običajno ime).
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Potrditev TLS certifikata za SMTP ODD>
<Da>, <Ne>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Če je izbrana možnost <Da>:
<Dodaj post. za preverjanje>: <CN>: Vklopljeno, Izklopljeno
Če ne preverite potrdila, se komunikacija TLS izvede tudi z neveljavnim potrdilom.
Če so s certifikatom težave, pošiljanje prek SMTP ne bo uspelo.

<Potrditev TLS certifikata za POP SPR>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Oddaja>  <Nastavitve E-pošte/I-Faksa>
Ko prejemate prek POP, lahko preverite, ali je strežniški certifikat TLS veljaven. Preverite lahko veljavnost certifikata in zanesljivost verige certifikatov ter tudi CN (običajno ime).
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Potrditev TLS certifikata za POP SPR>
<Da>, <Ne>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Če je izbrana možnost <Da>:
<Dodaj post. za preverjanje>: <CN>: Vklopljeno, Izklopljeno
Če ne preverite potrdila, se komunikacija TLS izvede tudi z neveljavnim potrdilom.
Če so s certifikatom težave, prejemanje prek POP ne bo uspelo.

<Maks. velik. podat. za oddajo>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Oddaja>  <Nastavitve E-pošte/I-Faksa>
Nastavite lahko največjo velikost podatkov za odhodna e-poštna sporočila in dokumente i-faksa. Če e-sporočilo presega to omejitev velikosti podatkov, je razdeljeno v več e-sporočil, preden je oddano. Toda če sporočilo i-faks presega to omejitev, je i-faks obravnavan kot napaka in ni oddan.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Maks. velik. podat. za oddajo>
od 0 do 3 do 99 MB
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Če za velikost podatkov vnesete '0' MB, ni omejitve velikosti podatkov za oddajo.
Največjo velikost podatkov za pošiljanje nastavite na manj, kot je nastavljena v poštnem strežniku.

<Privzeta zadeva>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Oddaja>  <Nastavitve E-pošte/I-Faksa>
Nastavite lahko, da se zadeva oblikuje samodejno, če jo pri pošiljanju e-pošte/i-faksa ne vnesete.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Privzeta zadeva>
Vnesite zadevo:  Pripeta slika
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Izbira uporabnika overovitve za Povratni odgovor>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Oddaja>  <Nastavitve E-pošte/I-Faksa>
Pri pošiljanju e-pošte/i-faksa lahko določite, ali naj se e-poštni naslov uporabnika, ki je prijavljen v napravo s storitvijo upravljanja osebnega preverjanja pristnosti, nastavi kot naslov za odgovor.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Izbira uporabnika overovitve za Povratni odgovor>
<Da>, <Ne>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Če se prijavite s preverjanjem pristnosti uporabnika, se prijavno ime prikaže na <100> na seznamu Ime pošiljatelja (TTI). Če je izbrana možnost <Da>, se prijavno ime na <100> v <Opcije> samodejno nastavi kot <Ime pošiljatelja (TTI)>.
Če v <Opcije> med pošiljanjem e-poštnega sporočila ali dokumenta i-faksa vpišete e-poštni naslov kot naslov za odgovor, ima ta e-poštni naslov prednost, tudi če je možnost <Izbira uporabnika overovitve za Povratni odgovor> nastavljena na <Da>.

<Izbira uporabnika overovitve kot pošiljatelja e-pošte>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Oddaja>  <Nastavitve E-pošte/I-Faksa>
Prikaže e-poštni naslov uporabnika, ki je prijavljen z načinom preverjanja pristnosti uporabnika v polju »Od« v napravi, ki prejme e-poštno sporočilo.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Izbira uporabnika overovitve kot pošiljatelja e-pošte>
<Od glave>: <Da>, <Ne>
<Glava povratne poti>: <Vklj.>, <Izklj.>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
E-pošte morda ne boste mogli pošiljati, če se glavi polj »Od« in »Pot za vrnitev« ne ujemata, odvisno od okolja prejemnikov.

<Izbira uporabnika overovitve kot pošiljatelja I-Faksa>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Oddaja>  <Nastavitve E-pošte/I-Faksa>
Prikaže e-poštni naslov uporabnika, ki je prijavljen z načinom preverjanja pristnosti uporabnika v polju »Od« v napravi, ki prejme i-faks.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Izbira uporabnika overovitve kot pošiljatelja I-Faksa>
<Od glave>: <Da>, <Ne>
<Glava povratne poti>: <Vklj.>, <Izklj.>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
E-pošte morda ne boste mogli pošiljati, če se glavi polj »Od« in »Pot za vrnitev« ne ujemata, odvisno od okolja prejemnikov.

<Omogoči pošilj. e-pošte neregistr. prejemn.>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Oddaja>  <Nastavitve E-pošte/I-Faksa>
Ko naprava uporablja storitev upravljanja osebnega preverjanja pristnosti, lahko določite, ali je dovoljeno pošiljanje e-pošte uporabniku, čigar e-poštni naslov ni registriran v napravi. Če je izbrana možnost <Ne>, lahko uporabniki z registriranimi e-poštnimi naslovi pošiljajo samo e-pošto.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Omogoči pošilj. e-pošte neregistr. prejemn.>
<Da>, <Ne>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Če nastavite možnost <Izbira uporabnika overovitve kot pošiljatelja> na <Ne>, se pri prejemniku prikaže naslov, registriran v nastavitvah Informacije o napravi.

<ODD-čas potekel>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Oddaja>  <Nastavitve E-pošte/I-Faksa>
Nastavite lahko čas, preden se pošiljanje samodejno konča, če pri pošiljanju i-faksa v načinu <Polno> od prejemnika ni prejeto MDN (e-poštno obvestilo o potrditvi prenosa).
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<ODD-čas potekel>
od 1 do 24 do 99 ur
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Izpis MDN/DSN ob sprejemu>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Oddaja>  <Nastavitve E-pošte/I-Faksa>
V polnem načinu i-faksa se e-poštna sporočila pošljejo v napravo od prejemnika in poštnega strežnika in vas obvestijo, ali so i-faksi uspešno poslani prejemnikom. Določite lahko, ali želite ta obvestila, ko jih naprava prejme, natisniti.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Izpis MDN/DSN ob sprejemu>
<Da>, <Ne>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Dostavo i-faksa lahko preverite tudi v poročilu o oddaji. Poročilo o rezultatih TX

<Upor. Odd.prek strež.>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Oddaja>  <Nastavitve E-pošte/I-Faksa>
Določite lahko, ali lahko uporabniki pri pošiljanju i-faksov spreminjajo nastavitev <Odd. preko strežn.>.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Upor. Odd.prek strež.>
<Da>, <Ne>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Če je za i-faks možnost <Oddaja prek strežnika> nastavljena na <Ne>, ni omejitve velikosti poslanih podatkov, tudi če ste nastavili največjo velikost podatkov za pošiljanje.

<Omogoči MDN Ne preko strežnika>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Oddaja>  <Nastavitve E-pošte/I-Faksa>
Naprava, ki prejme i-faks, lahko pošlje MDN (e-poštno obvestilo o potrditvi prenosa) na naslov IP naprave pošiljatelja brez uporabe poštnega strežnika.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Omogoči MDN Ne preko strežnika>
<Da>, <Ne>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Omejitev domene prejemnika>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Oddaja>  <Nastavitve E-pošte/I-Faksa>
Za pošiljanje e-pošte ali i-faksa lahko nastavite, da je pošiljanje dovoljeno samo na naslove v določeni domeni.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Omejitev domene prejemnika>
<Omejitev oddajanja v domene>: <Da>, <Ne>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Če je izbrana možnost <Da>:
<Registracija> (<Ime domene>, <Oddaja v poddomeno> (<Omog.>, <Zavrni>)), <Podrobn./Sprem.>, <Brisanje>

<Avtom. zaključek vnašanja e-pošt. naslovov>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Oddaja>  <Nastavitve E-pošte/I-Faksa>
Nastavite lahko, da se e-poštni naslovi, ki so registrirani v imeniku ali strežniku LDAP, samodejno prikažejo na podlagi začetnih znakov vnosa.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Avtom. zaključek vnašanja e-pošt. naslovov>
<Ne>, <Imenik (Lokalni)>, <LDAP strežnik>
Da
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Če je izbrana možnost <LDAP strežnik>:
Izberite strežnik LDAP za iskanje.
E-poštni naslovi, shranjeni z dostopno številko, se ne prikažejo.

<Samod. dodaj. izbrane domene destin. brez domen>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Oddaja>  <Nastavitve E-pošte/I-Faksa>
Pogosto uporabljena imena domen lahko vnaprej registrirate, da odpravite potrebo po vnosu domene, ko vnašate naslov, ker se ime domene z @ samodejno doda. Če želite pošiljati na »123@primer.com«, registrirajte ime domene »primer.com«. Če s to nastavitvijo vnašate naslov, ki že vključuje domeno, se domene v tej nastavitvi ne uveljavljajo.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Samod. dodaj. izbrane domene destin. brez domen>
<Ime domene>
<Pri pošiljanju e-pošte>: <Da>, <Ne>
<Pri pošiljanju I-faksa>: <Da>, <Ne>
Da
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Pri uvozu imenika v drugo napravo upoštevajte naslednje.
 Ker ta nastavitev sledi nastavitvam naprave, ki jo uporabljate, se domena lahko razlikuje od domene, ki jo je dodelila naprava. Preverite to nastavitev, preden jo uporabite z drugo napravo.
 Če uvažate naslove brez podatkov o domeni v napravo, ki nima te nastavitve, morda ne boste mogli pošiljati, ker naslovi niso veljavni.
A142-0J4