<Urejanje osebnih nastavitev>

Določite nastavitve (osebne nastavitve) za posameznega uporabnika.
Za informacije o elementih (»A«, »B«, »C« in »Ne«) v stolpcu »Funkcija Uvozi vse« glejte Funkcija Uvozi vse.

<Omogoči uporabo osebnih nastavitev>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve kontrole>  <Kontrola naprave>  <Urejanje osebnih nastavitev>
Izberite, ali želite uporabnikom, ki so prijavljeni v napravo, omogočiti uporabo funkcije prilagajanja, kot so jezik prikaza, nastavitve dostopnosti in zaslon, ki se prikaže po zagonu/obnovitvi.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Omogoči uporabo osebnih nastavitev>
<Da>, <Ne>
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Ukrep ob doseženem najv. štev. uporabnikov>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve kontrole>  <Kontrola naprave>  <Urejanje osebnih nastavitev>
Izberite, kako naprava obdeluje osebne nastavitve za uporabnike ali skupine (informacije o nastavitvah uporabnika), ko je preseženo število, za katero lahko naprava shrani različne nastavitve.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Ukrep ob doseženem najv. štev. uporabnikov>
<Izbris najstarejših uporabniških nastavitev>, <Zavrzi nove uporabniške nastavitve>
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Za informacije o podatkih, ki se izbrišejo, ko je določena možnost <Izbris najstar. upor. nastavitev>, glejte Seznam elementov, ki jih je mogoče prilagoditi.
Če želite ročno izbrisati podatke, namesto da se izbrišejo samodejno, sledite postopku, opisanemu v Brisanje podatkov o nastavitvah za uporabnike.
Za informacije o omejitvi osebnih nastavitev uporabnika ali skupine (informacije o nastavitvah uporabnika), ki jih naprava lahko shrani, glejte Tehnični podatki sistema.

<Uporabi Privzeti zaslon po zagonu/obnovitvi>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve kontrole>  <Kontrola naprave>  <Urejanje osebnih nastavitev>
Izberite, ali želite vsakemu uporabniku omogočiti nastavitev zaslona ob zagonu/obnovitvi.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Uporabi Privzeti zaslon po zagonu/obnovitvi>
<Da>, <Ne>
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Nastavitve upravljanja zaslona Domov za osebno rabo>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve kontrole>  <Kontrola naprave>  <Urejanje osebnih nastavitev>
Določite, ali lahko osebne gumbe registrirate in urejate na zaslonu <Domov>.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Nastavitve upravljanja zaslona Domov za osebno rabo>
<Omogoči Registracijo/Urejanje osebnih gumbov>: <Da>, <Ne>
<Omogoči uporabo Premik gumbov pri prilagajanju za osebno rabo>: <Vklj.>, <Izklj.>
<Omogoči uporabo nastavitev postavitve zaslona Domov pri prilag. za os. rabo>: <Vklj.>, <Izklj.>
<Omogoči uporabo Nastavitev slike ozadja pri prilagajanju za osebno rabo>: <Vklj.>, <Izklj.>
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
A142-0K4