<Nastavitve overovitve/gesla>

Določite nastavitve za izboljšanje uporabljene varnosti gesla in funkcije za preverjanje pristnosti.

<Nastavitve funkcije overovitve>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve kontrole>  <Nastavitve zaščite>  <Nastavitve overovitve/gesla>
Določite nastavitve za izboljšanje uporabljene varnosti funkcije za preverjanje pristnosti.

<Nastavitve gesla>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve kontrole>  <Nastavitve zaščite>  <Nastavitve overovitve/gesla>
Določite nastavitve za izboljšanje uporabljene varnosti gesla.
A142-0KA