<Nastavitve za komuniciranje sistemskih podatkov>

Določite nastavitve za DNS in posredniški strežnik, ki se uporabljajo za določeno sistemsko podatkovno komunikacijo pre pomožne linije.
Za informacije o elementih (»A«, »B«, »C« in »Ne«) v stolpcu »Funkcija Uvozi vse« glejte Funkcija Uvozi vse.

<Nastavitve naslova DNS strežnika>

 (Nastavit./Registr.)  <Izbirne nastavitve>  <Mreža>  <Nastavitve sekundarne linije> <Nastavitve za komuniciranje sistemskih podatkov>
Določite nastavitve za naslov strežnika DNS za sekundarno linijo. Nastavitev naslova DNS sekundarne linije
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Nastavitve naslova DNS strežnika>
<Primarni DNS strežnik>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Sekundarni DNS strežnik>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Nastavitve nadomestnega strežnika>

 (Nastavit./Registr.)  <Izbirne nastavitve>  <Mreža>  <Nastavitve sekundarne linije> <Nastavitve za komuniciranje sistemskih podatkov>
Izberite nastavitve posredniškega strežnika za sekundarno linijo. Nastavitev strežnika proxy
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Nastavitve nadomestnega strežnika>
<Uporabi nadomestni strežnik>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Naslov strežnika> (naslov IP ali FQDN)
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Številka vhoda>: od 1 do 80 do 65.535
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavitev overovitve>
<Upor. over. nam. strežnika>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Uporabniško ime> (največ 24 znakov)
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Geslo> (največ 24 znakov)
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Izberite uporabljeno vrstico>

 (Nastavit./Registr.)  <Izbirne nastavitve>  <Mreža>  <Nastavitve sekundarne linije> <Nastavitve za komuniciranje sistemskih podatkov>
Izberite linijo, ki jo želite uporabiti za sekundarno linijo. Izbira linije za uporabo
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Izberite uporabljeno vrstico>
<Glavna linija>, <Sekundarna linija>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
A142-0FS