<IPv6 nastavitve>

Določite nastavitve, ki vam omogočajo uporabo naprave v okolju IPv6.
Za informacije o elementih (»A«, »B«, »C« in »Ne«) v stolpcu »Funkcija Uvozi vse« glejte Funkcija Uvozi vse.

<Uporabi IPv6>

 (Nastavit./Registr.) <Izbirne nastavitve> <Mreža> <TCP/IP Nastavitve> <IPv6 nastavitve>
Določite, ali želite uporabljati IPv6. Nastavitev naslova IPv6
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Uporabi IPv6>
<Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Nastavitve Brez naslova>

 (Nastavit./Registr.) <Izbirne nastavitve> <Mreža> <TCP/IP Nastavitve> <IPv6 nastavitve>
Določite naslov brez stanj IPv6. Nastavitev naslova IPv6
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Nastavitve Brez naslova>
<Uporabite Brez naslova>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Nastavitve Ročni naslov>

 (Nastavit./Registr.) <Izbirne nastavitve> <Mreža> <TCP/IP Nastavitve> <IPv6 nastavitve>
Ročno določite naslov IPv6. Nastavitev naslova IPv6
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Nastavitve Ročni naslov>
<Uporabite Ročni naslov>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Ročni naslov> (naslov IPv6 (največ 39 znakov))
Ne
Da
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Dolžina predpone>: od 1 do 64 do 128
Ne
Da
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Naslov privz. usmerjeval.> (največ 39 znakov)
Ne
Da
Da
A
Settings/Registration Basic Information

<Uporabi DHCPv6>

 (Nastavit./Registr.) <Izbirne nastavitve> <Mreža> <TCP/IP Nastavitve> <IPv6 nastavitve>
Določite, ali naj bo naslov IPv6 pridobljen od strežnika DHCP. Nastavitev naslova IPv6
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Uporabi DHCPv6>
<Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<PING ukaz>

 (Nastavit./Registr.) <Izbirne nastavitve> <Mreža> <TCP/IP Nastavitve> <IPv6 nastavitve>
Preverite, ali je naslov IPv6 pravilno določen. Preizkus povezave za naslov IPv6
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<PING ukaz>
<IPv6 Naslov> (največ 39 znakov)
Ne
Da
Ne
Ne
<Ime gostitelja>
Ne
Da
Ne
Ne

<Pridobivanje samo predpone za Z naslovom>

 (Nastavit./Registr.) <Izbirne nastavitve> <Mreža> <TCP/IP Nastavitve> <IPv6 nastavitve>
Določite, ali naj bo od strežnika DHCP z DHCPv6 pridobljena samo prva polovica naslova s stanjem.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Pridobivanje samo predpone za Z naslovom>
<Da>, <Ne>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Nastavitve opcije DHCP>

 (Nastavit./Registr.) <Izbirne nastavitve> <Mreža> <TCP/IP Nastavitve> <IPv6 nastavitve>
Določite izbirne nastavitve za DHCP. Uporaba strežnika DHCP
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Nastavitve opcije DHCP>
<Pridob. naslova DNS strežnika>: <Da>, <Ne>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Pridob. imena domene>: <Da>, <Ne>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
A142-0F9