Nastavitev statičnega usmerjanja

Statično usmerjanje lahko nastavite, če želite ročno navesti usmeritev do omrežja.
Ko podatke na primer pošiljate iz naprave, ki je z drugimi omrežji povezana prek usmerjevalnika po glavni in sekundarni liniji, je podatke mogoče poslati prek prehoda sekundarne linije namesto prek prehoda glavne linije, ki se uporablja običajno.
*1 Prehod glavne linije
*2 Prehod sekundarne linije
*3 Nastavitve statičnega usmerjanja
Ko povezavo z drugim omrežjem vzpostavljate prek usmerjevalnika, vnaprej vnesite naslov prehoda v možnost <Nastavitve IP naslova>. Nastavitev naslova IPv4Nastavitev naslova IPv4 sekundarne linije
1
Pritisnite  (Nastavit./Registr.).
2
Pritisnite <Izbirne nastavitve> <Mreža>  <Nastavitve statičnega usmerjanja>.
3
Pritisnite <Vklj.> za <Nastavitve statičnega usmerjanja>.
4
Na seznamu izberite linijo za registracijo podatkov o statičnem usmerjanju pritisnite <Urejanje>.
5
Vnesite <Naslov> in <Dolžina predpone>  pritisnite <Naprej>.
Pritisnite ustrezne gumbe in vnesite potrebne nastavitve.
6
Vnesite naslov prehoda pritisnite <OK> <OK>.
7
Pritisnite  (Nastavit./Registr.) <Da>.
Vrstni red usmerjanja je prikazan v razdelku <Vrst.red> zaslona z nastavitvami statičnega usmerjanja.
Registrirate lahko do 16 naprav, ki jih je mogoče povezati.
Uspešna/neuspešna izvedba nastavitev statičnega usmerjanja je prikazana v razdelku <Reg. z usmerj.>. Na spodnjem robu zaslona je prikazano tudi sporočilo o napaki.
Ko je v razdelku <Reg. z usmerj.> navedena neuspešna izvedba, izberite nastavitve statičnega usmerjanja, ki se niso izvedle uspešno, in znova nastavite naslov prehoda.
A142-03E