Delo z datotekami in mapami iz pomnilniškega medija

Iz naprave lahko ustvarite mape in izbrišete datoteke, ki so shranjene v pomnilniškem mediju. Datoteko, ustvarjeno v računalniku, lahko na primer shranite v pomnilniški medij in jo po tiskanju izbrišete iz naprave.
1
Pritisnite <Dostop do shranjenih datotek>. Zaslon <Domov>
2
Pritisnite <Pomnilniški medij>.
3
Izberite želeni pomnilniški medij.
<Gor>
Pritisnite, da se premaknete eno raven višje.
<Prev. podat. o medijih>
Omogoča preverjanje serijske številke in razpoložljivega prostora pomnilniškega medija.
Pritisnite, da odstranite pomnilniški medij. Pritisnite ta gumb, da varno odstranite pomnilniški medij. Za navodila o odstranjevanju glejte Odstranjevanje pomnilniškega medija.
4
Upravljajte datoteke in mape.
Shranjene datoteke in mape
Prikaže, ali so datoteke ali mape izbrane, ikone, ki označujejo vrsto datoteke ali mapo, imena, velikosti datotek in datume/ure, ko so bile datoteke shranjene.
Pritisnite <Ime> ali <Datum/Čas>, da seznam datotek in map razvrstite po imenu ali datumu/uri v naraščajočem () ali padajočem () vrstnem redu.
Če se prijavite z upravljanjem osebnega preverjanja pristnosti, se shrani zadnji uporabljen pogoj razvrščanja. Seznam elementov, ki jih je mogoče prilagoditi
Ko so datoteke izbrane, se oštevilčene ikone prikažejo za vsako datoteko po izbranem vrstnem redu. Če tiskate več datotek hkrati, se natisnejo v tem zaporedju.
Število izbranih datotek
Prikazuje število izbranih datotek.
<Izpis>
Natisne datoteke. Tiskanje datotek iz pomnilniškega medija
<Postopki z mapo>
To pritisnite v naslednjih primerih.
Pri preverjanju, ali je v <Podrob.> mapa, ki obstaja na prikazani ravni
Pri izvajanju možnosti <Kreiranje mape> na prikazani ravni
Te elemente je mogoče preveriti v: <Podrob.>. Če želite preimenovati mapo, lahko pritisnete tudi <Preimenov. mape>.
Ime mape
Lokacija
Posodobljeno
<Prikaz slike>
Prikaže predogled datoteke. Po predogledu datoteke in brisanju nepotrebnih strani jo lahko tudi natisnete.
<Izbris izbire>
Prekliče izbor vseh datotek, izbranih z .
<Sprememba datoteke>
Pritisnite za prikaz menija za dodajanje datoteke ali za prikaz podrobnosti, brisanje ali preimenovanje izbrane datoteke.
Če želite prikazati naslednje elemente, lahko pritisnete <Podrob.>. Če želite preimenovati datoteko, lahko pritisnete tudi <Sprememba imena datoteke>.
Ime datoteke
Lokacija
Tip datoteke
Velikost
Posodobljeno

Prikaz gumba za preklop

Pritisnite <Gor>, da se premaknete eno raven višje. Če želite posodobiti vsebino prikazanega zaslona, pritisnite .
Preimenovanje datoteke
Prikaz predogleda datoteke
Preverjanje podrobnosti datoteke
Brisanje datoteke
Optično branje in shranjevanje dokumentov
Ustvarjanje mape
Preimenovanje mape
Preverjanje podrobnosti mape
A142-097