Zamjenski dijelovi

U ovom se odjeljku opisuju zamjenski dijelovi (potrošni materijal / zamjenski potrošni dijelovi) koji se koriste u uređaju. Prilikom rukovanja zamjenskim dijelovima i njihova skladištenja primjenjujte sljedeće mjere opreza.
Za optimalnu kvalitetu ispisa preporučuje se korištenje originalnih tonera, spremnika i dijelova tvrtke Canon.
Ovisno o okruženju u kojem se uređaj nalazi te formatu papira na koji se ispisuje i vrsti dokumenta, možda ćete potrošne materijale morati zamijeniti prije isteka predviđenog vijeka trajanja.
Da bi se zadržala kvaliteta ispisa, uređaj izvodi automatsku kalibraciju u skladu s promjenima u uvjetima okoline. Uređaj može izvesti automatsku kalibraciju i kada se uključi ili vrati iz stanja mirovanja. Kalibracija koristi toner i može rezultirati smanjenjem vijeka trajanja spremnika s tonerom.
Spremnici s tonerom u boji koriste se i prilikom crno-bijelog ispisa. Zato čest crno-bijeli ispis može rezultirati smanjenjem preostalog broja ispisivih stranica za svaku boju.
Možete provjeriti trenutačnu količinu preostalih zamjenskih dijelova.

Potrošni materijal

Zamjenski spremnik tonera

Naziv modela
Genuine Canon toner
C1538iF II / C1533iF II
Canon Toner T10 Black 
Canon Toner T10 Cyan 
Canon Toner T10 Magenta 
Canon Toner T10 Yellow 
Canon Toner T10L Black 
Canon Toner T10L Cyan 
Canon Toner T10L Magenta 
Canon Toner T10L Yellow 
Spremnike tonera pohranite na način opisan u nastavku
Pohrana spremnika tonera na neprikladnoj lokaciji ili okruženju može izazvati probleme kao što je gubitak podataka.
Čuvajte ga neotvorenog do neposredno prije upotrebe.
Spremnike tonera pohranite u sljedećim uvjetima:
Raspon temperature za pohranu: 0-35 °C
Raspon vlažnosti kod pohrane: Od 35 % do 85 % (relativne vlažnosti, bez kondenzacije)*
*Čak i unutar raspona vlage za pohranu, unutar spremnika je moguće stvaranje kapljica vode (kondenzacija) ako postoji razlika u temperaturi izvan tonera i unutar njega. Kondenzacija će štetno utjecati na kvalitetu ispisa.
Spremnike tonera nemojte čuvati na sljedećim mjestima:
mjesta izložena otvorenom plamenu
mjesta izložena izravnom sunčevu svjetlu ili jarkoj svjetlosti tijekom pet minuta ili više
mjesta izložena preslanom zraku
mjesta jako izložena korozivnim plinovima (npr. aerosolni sprejevi i amonijak)
vrlo vruća i/ili vlažna mjesta
mjesta izložena dramatičnim promjenama temperature i vlažnosti gdje je vjerojatna pojava kondenzacije
vrlo prašna mjesta
mjesta u dosegu djece
u blizini proizvoda na koje utječe magnetizam (npr. diskete ili diskovi)
Spremnike tonera nemojte pohranjivati okomito ili naopačke.
Materijal za pakiranje pohranite na sigurnom mjestu za buduću upotrebu. Bit će potreban u situacijama kao što je pohrana uređaja s uklonjenim spremnicima tonera.
Canon rezervira pravno na promjenu položaja, preoblikovanje, dodavanje ili uklanjanje materijala za pakiranje bez prethodne obavijesti.
Upozorenje na krivotvorene tonere
Imajte na umu da na tržištu postoje krivotvoreni toneri tvrtke Canon. Korištenje krivotvorenog tonera može uzrokovati lošu kvalitetu ispisa ili loše performanse uređaja. Canon nije odgovoran ni za kakav kvar, nezgodu ni štetu prouzročene korištenjem krivotvorenog tonera.
Više informacija potražite u odjeljku global.canon/ctc.
Informacije o prikupljanju iskorištenih spremnika tonera potražite u vodiču Napomena.

Potrošni dijelovi

Spremnik za otpadni toner

Uvijek koristite zamjenski spremnik za otpadni toner koji je namijenjen ovom uređaju.
Waste Toner Box WT-B1
Prosječan broj stranica koje možete ispisati po spremniku otpadnog tonera iznosi približno 54.000 listova (za obični papir formata A4 ili Letter).
Prilikom zamjene spremnika za otpadni toner Zamjena spremnika za otpadni toner

Komplet za održavanje ADF-a

Slijedite upute koje vam je dao distributer ili servisni predstavnik.
DR-208
A13A-01H