<Podešavanje kvalitete slike>

Odredite prilagodbu kvalitete slike za kopiranje i ispis.
Informacije o stavkama („A", „B", „C" i „Ne“) u stupcu "Funkcija uvoza svih podataka" potražite pod Funkcija uvoza svih podataka.

<Automatska gradacija>

 (Postavke/Registr.)  <Podešavanje/održavanje>  <Podešavanje kvalitete slike>
Ako se gradacija ispisa značajno razlikuje od gradacije izvornog dokumenta, ovim se ispravkom ispis prilagođava tako da bolje odgovara izvornom dokumentu. Podešavanje gradacije
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Automatska gradacija>
<Potpuno podešavanje>: Odabir papira, <Započni ispis.>
<Brzo podešavanje>: <Start>
Da
Da
Ne
Ne
-
Preporučuje se da pri izvođenju automatske prilagodbe gradacije odaberete postavku <Potpuno podešavanje>. Odaberite postavku <Brzo podešavanje> da biste dobili brzu, ali manje potpunu prilagodbu između uobičajenih prilagodbi rekalibracija.
Probne stranice ne ulaze u ukupan broj ispisa ili kopija.

<Korekcija gustoće>

 (Postavke/Registr.)  <Podešavanje/održavanje>  <Podešavanje kvalitete slike>
Ako se gustoća ispisivanja značajno razlikuje od izvornog dokumenta, ovime podešavate gustoću skeniranja tako da bude bliža izvorniku. Prilagodba gustoće
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Korekcija gustoće>
<Kopiranje>: <Svijetlo>, <Tamno> (9 razina)
<C-b slanje/skenir. i pohrana (osim u pošt. pret.)>: <Svijetlo>, <Tamno> (9 razina)
<Skeniranje u boji za Slanje/Skeniranje i pohrana>: <Svijetlo>, <Tamno> (9 razina)
Da
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Automatska korekc. pomaka boje>

 (Postavke/Registr.)  <Podešavanje/održavanje>  <Podešavanje kvalitete slike>
Ako boje ispisa teku ili su zamućene, možda je došlo do nepodudaranja u boji ispisa (pogrešnog registriranja boja). Ova korekcija podešava ispis tako da ne dođe do nepodudaranja u boji. Korekcija neusklađenih boja
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Automatska korekc. pomaka boje>
<Start>
Da
Da
Ne
Ne
-

<Postavke za automatsku punu kalibraciju>

 (Postavke/Registr.)  <Podešavanje/održavanje>  <Podešavanje kvalitete slike>
Uređaj obavlja automatsko podešavanje (kalibraciju) kako bi spriječio pogrešno registriranje boja i osiguralo ispravno reproduciranje intenziteta izvornih boja. Možete postaviti vrijeme i učestalost kalibracije uređaja. Automatsko podešavanje registracije boja i intenziteta boja
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Postavke za automatsku punu kalibraciju>
<Vrijeme za autom. punu kalibraciju kod pokretanja> : <Nakon ispisa prvog zadat.>, <Nakon UKLJ. glavn. napaj.>
Da
Da
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Učestalost za autom. punu kalibraciju> : <Normalno>, <Visoko>
Da
Da
Da
B
Settings/Registration Basic Information

<Postavke živosti ispisa u punom koloru>

 (Postavke/Registr.)  <Podešavanje/održavanje>  <Podešavanje kvalitete slike>
Ova postavka omogućuje vam da zasitite boje kod ispisa u boji. Učinite boje živopisnijima
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Postavke živosti ispisa u punom koloru>
<Standardno>, <Razina 1>, <Razina 2>
Da
Da
Ne
A
Settings/Registration Basic Information
Ta postavka ima učinka samo za zadatke kopiranja i ispisa dokumenata (skeniranih podataka) pohranjenih u poštanskim sandučićima.

<Fino podešavanje zooma>

 (Postavke/Registr.)  <Podešavanje/održavanje>  <Podešavanje kvalitete slike>
Ako se format kopirane slike značajno razlikuje od formata izvornog dokumenta, provodi se precizna prilagodba kako bi ispis bolje odgovarao formatu izvornog dokumenta. Prilagođavanje formata slike
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Fino podešavanje zooma>
<X>:
-1,0 % do 0 % do +1,0 % (u pomacima od 0,1 %)
<Y>:
-1,0 % do 0 % do +1,0 % (u pomacima od 0,1 %)
Da
Da
Ne
A
Settings/Registration Basic Information

<Podesi volumen tonera za ispisivanje u boji>

 (Postavke/Registr.)  <Podešavanje/održavanje>  <Podešavanje kvalitete slike>
Prilagodbom količine tonera koji se koristi prilikom ispisa u boji može se smanjiti učestalost pojavljivanja problema kao što su pruge i nepravilnosti. Smanjenje potrošnje tonera pri ispisu u boji
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Podesi volumen tonera za ispisivanje u boji>
<Isključeno>, <Razina 1>, <Razina 2>
Da
Ne
Ne
A
Settings/Registration Basic Information

<Posebna obrada>

 (Postavke/Registr.)  <Podešavanje/održavanje>  <Podešavanje kvalitete slike>
Upotrijebite niz procesa za rješavanje problema koji se pojavljuju zbog čimbenika kao što su vrsta papira, materijal koji se upotrebljava ili njegovo stanje. <Posebna obrada>
A13A-0FY