<Postavke ispisivanja>

Odredite postavke ispisa koje su zajedničke svim funkcijama.
Informacije o stavkama („A“, „B“, „C“ i „Ne“) u stupcu "Funkcija uvoza svih podataka" potražite pod Funkcija uvoza svih podataka.

<Prioritet ispisa>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Zajedničke>  <Postavke ispisivanja>
Zadatak s više podešenim prioritetom može se postaviti za ispis nakon završetka zadatka koji se trenutačno obrađuje.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Prioritet ispisa>
<Kopiranje>: 1, 2, 3
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Pisač>: 1, 2, 3
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Pristup pohr.dat.>, <Primanje/Faks>, <Ostalo>: 1, 2, 3
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Ako je za više funkcija određen isti prioritet ispisa, ispis započinje sa poslom koji je prvi obrađen.
Prioritetni ispis se ne izvršava dok se trenutačni zadatak ispisa ne dovrši. Međutim, ako se trenutačni zadatak pauzira, ispis drugog zadatka može početi, ovisno o njegovim postavkama.

<Prioritet teksta/foto kada je Auto.c-b prepoznalo c-b>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Zajedničke>  <Postavke ispisivanja>
Možete postaviti kvalitetu koja će se koristiti kada se prepozna crno-bijeli izvornik pomoću automatskog odabira boje.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Prioritet teksta/foto kada je Auto.c-b prepoznalo c-b>
<Prioritet teksta>, <Prioritet fotografije>
Da
Da
Da
B
Settings/Registration Basic Information
Ako u ovoj postavci postavite <Prioritet teksta> a za vaš je izvornik otkriveno da je crno-bijeli pomoću funkcije <Automatski (u boji/c-b)> u izborniku <Odabir boje>, izbornik se obrađuje kao da ste odabrali <Tekst> kao postavku tipa izvornika, čak i ako odaberete način koji nije <Tekst> za <Tip originala> u <Kopiranje>.

<Kromatska konverzija boje pri dvobojnom ispisivanju>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Zajedničke>  <Postavke ispisivanja>
Možete odabrati navedenu boju koja će se koristiti prilikom ispisa u dvobojnom načinu koji ispisuje u crnoj i navedenoj boji. Dvobojni način može se postaviti za kopiranje ili ispis. Ova se postavka odražava i na dvobojni načinu ispisa i dvobojni način kopiranja.
<Sve slične boje>: Pri određivanju boje koja će se koristiti za sve kromatske boje osim crne u izvorniku (ili slikovnim podacima).
<Slične kromat. boje>: Kada boju upotrebljavate samo za navedenu boju (ili sličnu boju), a crnu za sve ostale kromatske boje u izvorniku (ili slikovnim podacima).
Primjer zamijenjenih boja i postavki
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Kromatska konverzija boje pri dvobojnom ispisivanju>
<Sve slične boje>, <Slične kromat. boje>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Standardne postavke ispisivanja izvješća>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Zajedničke>  <Postavke ispisivanja>
Navedite zadane postavke koje se koriste kada se ispisuju izvješća kao što su izvješće o slanju i izvješće o upravljanju komunikacijom.

<Automatski izbriši obustavljene zadatke>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Zajedničke>  <Postavke ispisivanja>
Ako se ta postavka postavi na <Uključeno> i zadatak se obustavi zbog zaglavljenog papira i sl., uređaj nakon zadanog vremena automatski briše taj zadatak.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Automatski izbriši obustavljene zadatke>
<Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Vrijeme do automatskog brisanja> (0 do 5 do 999 min.)
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Da biste zadržali obustavljeni zadatak bez automatskog brisanja, pogledajte odjeljak <Rok za obustavljanje zadatka>.
A13A-0H9