<Postavke faksa>

Odredite postavke za primanje i prosljeđivanje faksova.
Informacije o stavkama („A“, „B“, „C“ i „Ne“) u stupcu "Funkcija uvoza svih podataka" potražite pod Funkcija uvoza svih podataka.

<ECM RX>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Primanje/Prosljeđivanje>  <Postavke faksa>
Možete primati faksove u načinu rada za ispravljanje pogrešaka (ECM).
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<ECM RX>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Za komunikaciju putem ECM-a, ECM morate postaviti i na uređaju koji šalje i ovom uređaju.
Čak i kada postavite ECM, pogreške se ponekad mogu pojaviti zbog loše telefonske veze.

<RX mod>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Primanje/Prosljeđivanje>  <Postavke faksa>
Možete postaviti metodu primanja faksa.
Postavljanje metode primanja faksa
Možete primati faksove u načinu rada za ispravljanje pogrešaka (ECM).
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<RX mod>
<Auto. RX>, <Auto. izmjena faksa/telefona>, <Telefonska sekretarica>, <Ručni RX>, <Mrežni preklopnik>*1
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Kada je odabrana mogućnost <Auto. izmjena faksa/telefona>:
<RX mod: podešavanje detalja>
<Vrijeme prije početka zvona>: 0 do 8*2 do 30 s
<Razdoblje zvona>: 15 do 22*2 do 300 s
<Radnja nakon isteka razdoblja zvona>: <Okončaj komunikaciju>, <Primanje faksa>
*1 Označava stavke koje se možda ne prikazuju na zaslonu Postavke/Registriranje, ovisno o regiji.
*2 Označava stavke čije se zadane postavke mogu razlikovati ovisno o regiji.

<Udaljeni RX>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Primanje/Prosljeđivanje>  <Postavke faksa>
Faksove možete primati korištenjem funkcije biranja telefona priključenog na uređaj. Ako podignete slušalicu, a druga je strana faks uređaj, možete unijeti ID broj koji je naveden ovdje s telefona da biste primili faks.
Možete primati faksove u načinu rada za ispravljanje pogrešaka (ECM).
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Udaljeni RX>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
ID daljinskog primanja: 00 do 25 do 99
Ako je postavljen jednoznamenkasti broj, pri unosu ID broja s telefona obavezno unesite nulu prije broja. Na primjer, ako je postavljeno „09“, unesite „0“, a zatim „9“ kao ID broj s telefona.
Budući da se ID broj šalje tonskim biranjem, ID broj nije moguće unijeti s telefona koji nije kompatibilan s tonskim biranjem (poput telefona s rotacijskim biranjem).

<Prebacivanje na automatski RX>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Primanje/Prosljeđivanje>  <Postavke faksa>
Uređaj možete postaviti da se automatski prebacuje na automatski prijam nakon što istekne određeno vrijeme kad je postavljeno ručno primanje.
Možete primati faksove u načinu rada za ispravljanje pogrešaka (ECM).
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Prebacivanje na automatski RX>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Trajanje zvona do Auto RX>: 1 do 15 do 99 s.

<Izvješće o rezultatu RX faksa>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Primanje/Prosljeđivanje>  <Postavke faksa>
Izvješće o primanju faksa jest izvješće koje vam omogućuje da provjerite jesu li faksovi ispravno primljeni. Uređaj se može postaviti tako da automatski ispisuje to izvješće nakon primanja dokumenata ili kada dođe do pogreške u prijenosu. Izvješće rezultata RX-a faksa
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Izvješće o rezultatu RX faksa>
<Samo za pogrešku>, <Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<RX izvješće za povjerljivi pretinac faksa>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Primanje/Prosljeđivanje>  <Postavke faksa>
RX izvješće za povjerljivi pretinac faksa jest izvješće o tome jesu li dokumenti pravilno primljeni u povjerljivi pretinac faksa. Uređaj se može postaviti tako da automatski ispisuje to izvješće nakon primanja dokumenata. Izvješće povjerljivog faks RX pretinca
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<RX izvješće za povjerljivi pretinac faksa>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Početna brzina za RX>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Primanje/Prosljeđivanje>  <Postavke faksa>
Možete promijeniti početnu brzinu primanja. Ta je postavka korisna kada imate poteškoća s pokretanjem primanja dokumenta zbog loše telefonske linije.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Početna brzina za RX>
<33600 bps>, <14400 bps>, <9600 bps>, <7200 bps>, <4800 bps>, <2400 bps>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Postavite <Automatsko podešavanje brzine komunikacije za VoIP> na <On> za točnije slanje i primanje faksova kada su linija ili druga strana skloni pogreškama. Brzina komunikacije ograničena je na <14400 bps> ili manje, što smanjuje pogreške. Ako je mogućnost <Automatsko podešavanje brzine komunikacije za VoIP> postavljena na <Off>, brzina se vraća na vrijednost prikazanu pod <Početna brzina za RX>.

<Zaporka za RX>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Primanje/Prosljeđivanje>  <Postavke faksa>
Možete postaviti lozinku prema ITU-T standardu. Ako podadresa nije postavljena u dokumentu koji je primljen od druge strane korištenjem ITU-T standarda, doći će do provjere prijemne lozinke. Ako pronađena lozinka ne odgovara lozinki postavljenoj ovom postavkom ili ako dokumentu nije priložena lozinka, dokument neće biti primljen.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Zaporka za RX>
<Podesi>: <Zaporka>, <Potvrdi>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Prioritet će dobiti lozinka podadrese ako je primljeni dokument postavljen s podadresom, čak i ako je postavljena RX lozinka.
ITU-T je kratica za International Telecommunication Union-Telecommunication Standardization Sector i to je grupa koja radi preporuke prema standardizaciji telekomunikacija širom svijeta.
A13A-0JE