<Upravljanje osobnim postavkama>

Odredite preferencije (osobne postavke) za svakog korisnika.
Informacije o stavkama („A“, „B“, „C“ i „Ne“) u stupcu "Funkcija uvoza svih podataka" potražite pod Funkcija uvoza svih podataka.

<Aktiviraj uporabu osobnih postavaka>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke upravljanja>  <Upravljanje uređajem>  <Upravljanje osobnim postavkama>
Odaberite želite li omogućiti korisnicima prijavljenima u uređaj da upotrebljavaju funkciju personalizacije, koja primjerice uključuje jezik prikaza, postavke pristupačnosti i zaslon koji će se prikazivati nakon pokretanja/vraćanja.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Aktiviraj uporabu osobnih postavaka>
<Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Akcija za prekoračenje maksimalnog broja korisnika>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke upravljanja>  <Upravljanje uređajem>  <Upravljanje osobnim postavkama>
Odaberite na koji će način uređaj obrađivati osobne postavke za korisnike ili grupe (informacije o korisničkim postavkama) kada broj za koji uređaj može spremiti različite postavke premašuje ograničenje.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Akcija za prekoračenje maksimalnog broja korisnika>
<Izbriši najstarije korisničke postavke>, <Odbaci nove korisničke postavke>
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Informacije o podacima koji se brišu kada je odabrana postavka <Izbriši najstarije korisnič. postav.> potražite u odjeljku Popis stavki koje je moguće personalizirati.
Da biste potpuno izbrisali podatke ručno umjesto automatski, slijedite postupak opisan u odjeljku Brisanje informacija o korisničkim postavkama.
Informacije o ograničenju osobnih postavki korisnika ili grupe (informacije o korisničkim postavkama) koje uređaj može spremiti potražite u odjeljku Specifikacije sustava.

<Koristi standardni zaslon nakon pokretanja/resetiranja>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke upravljanja>  <Upravljanje uređajem>  <Upravljanje osobnim postavkama>
Odaberite hoćete li omogućiti svakom korisniku postavljanje zaslona koji se prikazuje prilikom pokretanja/vraćanja.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Koristi standardni zaslon nakon pokretanja/resetiranja>
<Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Postavke upravlj. počet. zaslonom za osobnu uporabu>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke upravljanja>  <Upravljanje uređajem>  <Upravljanje osobnim postavkama>
Navedite mogu li se osobni gumbi registrirati i uređivati na zaslonu <Početni prikaz>.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Postavke upravlj. počet. zaslonom za osobnu uporabu>
<Dozvoli registriranje/uređivanje osobnih tipki>: <Uključeno>, <Isključeno>
<Dozvoli korištenje tipki za premještanje kod prilagodbe za osobnu uporabu>: <Uključeno>, <Isključeno>
<Dozvoli korištenje postavki izgleda poč. zaslona kod prilag. za osobnu uporabu>: <Uključeno>, <Isključeno>
<Dozvoli korištenje podešavanja pozadine kod prilagodbe za osobnu uporabu>: <Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
A13A-0K4