<Sigurnosne postavke>

Odredite postavke za poboljšanje sigurnosti uređaja.

<Postavke autentikacije/zaporke>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke upravljanja>  <Sigurnosne postavke>
Odredite postavke poboljšanja afektivne sigurnosti lozinke i funkcija provjere autentičnosti.

<Postavke enkripcije>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke upravljanja>  <Sigurnosne postavke>
Odredite postavke za poboljšanje efektivne sigurnosti šifriranja.

<Postavke provjere sustava>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke upravljanja>  <Sigurnosne postavke>
Odredite hoće li se koristiti funkcije sistemske provjere i zaštite.
<Provjera sustava kod pokretanja>: Provjerava integritet firmvera i aplikacija za AddOn prilikom pokretanja uređaja.
<McAfee ugrađena zaštita>: Poboljšava pouzdanost sustava tijekom rada uređaja uz McAfee ugrađena zaštita da bi se spriječilo neovlašteno preinačivanje i pokretanje programa. To je dostupno samo kad je <Provjera sustava kod pokretanja> postavljena na status <Uključeno>.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Postavke provjere sustava>
<Provjera sustava kod pokretanja>: <Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<McAfee ugrađena zaštita>: <Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Uz značajku <Provjera sustava kod pokretanja> uređaj se ponovno pokreće kada postavku promijenite iz statusa <Isključeno>  <Uključeno> ili kada pritisnete <OK> bez mijenjanja postavke iz statusa <Uključeno>. Da biste postavku zadržali na statusu <Uključeno> bez ponovnog pokretanja uređaja, pritisnite <Ne> na potvrdnom zaslonu pa pritisnite <Otkaži> na zaslonu <Postavke provjere sustava>.
Kada je mogućnost <Provjera sustava kod pokretanja> postavljena na <Uključeno>
Pokretanje traje dulje nego kada je status postavke <Isključeno> jer se provodi provjera sustava.
Sljedeći događaji i rezultati bilježe se u dnevnik upravljanja uređajem. Upravljanje zapisnicima
Događaj
Provjera firmvera, provjera aplikacije AddOn
Rezultat
Uspjeh, neuspjeh
Ako vam se prilikom uključivanja uređaja na zaslonu prikaže poruka o pogrešci, obratite se distributeru ili servisnom predstavniku.
Kada je mogućnost <McAfee ugrađena zaštita> postavljena na <Uključeno>
Kada tu postavku prvi put konfigurirate, uređaju će biti potrebno nekoliko minuta da se ponovno pokrene.
<Prać. provj. sustava> pojavljuje se na zaslonu <Početni prikaz> i možete provjeriti u zapisniku nadzora je li bilo neovlaštenih radnji.

<Preporučene postavke sigurnosti za okolinu za upotrebu>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke upravljanja>  <Sigurnosne postavke>
Sada možete odrediti sve preporučene sigurnosne postavke za svoje okruženje za upotrebu jednostavnim odabirom vrste okruženja uređaja. U vodiču „Navigator sigurnosnih postavki“ potražite dostupne vrste okruženja. Navigator sigurnosnih postavki
Ako je određena neka od postavki pravila sigurnosti uređaja, ne može se upotrijebiti <Preporučene postavke sigurnosti za okolinu za upotrebu>.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Preporučene postavke sigurnosti za okolinu za upotrebu>
<1. Intranet i veza s internetom>
<2. Izravna veza s internetom>
<3. Veza s internetom zabranjena>
<4. Privatna (kućna) mreža>
<5. Javna mreža>
<6. Okolina za vrlo povjerljive podatke>
<Izbriši>
Da
Da
Da
Ne
Settings/Registration Basic Information
Ako postavke uređaja promijenite na preporučene sigurnosne postavke za svaku vrstu, funkcije koje želite koristiti mogu postati nedostupne i mogu pojaviti drugi problemi. U tom slučaju možete poništiti promjene i vratiti prethodne sigurnosne postavke.
Ako ste ručno promijenili postavke koje su promijenjene putem mogućnosti <Preporučene postavke sigurnosti za okolinu za upotrebu>, promjene se neće zadržati. Uređaj se vraća u stanje prije izvršavanja mogućnosti <Preporučene postavke sigurnosti za okolinu za upotrebu>.
A13A-0K9