<Postavke pokazivača>

Odredite postavke prikaza za dodirni zaslon.
Informacije o stavkama („A“, „B“, „C“ i „Ne“) u stupcu "Funkcija uvoza svih podataka" potražite pod Funkcija uvoza svih podataka.

<Stand. zaslon nakon pokretanja/resetiranja>

 (Postavke/Registr.)  <Vaše postavke> <Postavke pokazivača>
Možete postaviti zadani zaslon koji će se prikazivati prilikom pokretanja/vraćanja.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Stand. zaslon nakon pokretanja/resetiranja>
<Početni prikaz>, <Kopiranje>, <Faks>, <Skeniranje i slanje>, <Skeniranje i pohrana>, <Pristup pohranjenim datotekama>, <Faks/I-faks dolazni pretinac>, <Udaljeni skener>, <Postavke odred./prosljeđivanja>, <Ispisivanje>, <Scan for Mobile>, <Mobilni portal>, <uniFLOW Online Setup>
Redoslijed postavki može se razlikovati od onoga koji se prikazuje na stvarnom uređaju.
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Otvori nadzor statusa>: Uključeno, Isključeno
Ovisno o načinu provjere autentičnosti određenom u upravljanju osobnom provjerom autentičnosti, zaslon za prijavu može se prikazati prije prikazivanja zaslona postavljenog pod <Stand. zaslon nakon pokretanja/resetiranja>.
Kada se servis za prijavu promijeni na provjeru autentičnosti ID-ja odjela i <Ograniči funkcije> upotrebljava se za <Upravljanje ID-brojem odjela>, zaslon <Početni prikaz> ili zaslon za prijavu za unos ID-ja/PIN-a odjela mogu se prikazati prije zaslona postavljenog u mogućnosti <Stand. zaslon nakon pokretanja/resetiranja>, ovisno o postavkama.

<Standardni zaslon (Nadzor statusa)>

 (Postavke/Registr.)  <Vaše postavke> <Postavke pokazivača>
Možete promijeniti zaslon koji će se prikazivati kada pritisnete  (Nadzor statusa).
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Standardni zaslon (Nadzor statusa)>
<Tip standard.statusa>: <Kopiranje/Ispisivanje>, <Slanje>, <Primanje>, <Pohrani>, <Potrošni mat./ostalo>
Da
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Status/Dnevnik>: <Status zadatka>, <Dnevnik zadataka>
<Detalji> (<Kopiranje/Ispisivanje>, <Status zadatka>): <Ispisivanje>, <Kopiranje>
<Detalji> (<Slanje>, <Status zadatka>): <Slanje>, <Faks>
<Detalji> (<Primanje>, <Status zadatka>): <Faks>, <Proslijedi>
<Detalji> (<Kopiranje/Ispisivanje>, <Dnevnik zadataka>): <Kopiranje>, <Pisač>, <Lokalno ispisivanje>, <Ispis primljenog zadat.>, <Ispis izvješća>
<Detalji> (<Slanje>, <Dnevnik zadataka>): <Slanje>, <Faks>
<Detalji> (<Primanje>, <Dnevnik zadataka>): <Primanje>, <Faks>

<Prikaz funkcije faksa>

 (Postavke/Registr.)  <Vaše postavke> <Postavke pokazivača>
Možete postaviti uređaj tako da na zaslonu <Početni prikaz> prikazuje funkciju faksa. Ako odaberete prikazivanje funkcije faksa, možete odabrati i hoće li se <Faks> prikazivati u mogućnosti <Skeniranje i slanje>. To će vam omogućiti istodobno slanje na odredište faksa, e-pošte i I-faksa.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Prikaz funkcije faksa>
<Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Aktiviraj faks u funkciji Skeniranje i slanje>: <Uključeno>, <Isključeno>

<Postavke prikaza lokacije pohrane>

 (Postavke/Registr.)  <Vaše postavke> <Postavke pokazivača>
Možete promijeniti odredišta koja će se prikazivati kada pritisnete <Skeniranje i pohrana> ili <Pristup pohranjenim datotekama>.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Postavke prikaza lokacije pohrane>
<Mreža>: <Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Memorijski medij>: <Uključeno>, <Isključeno>

<Promjena jezika/tipkovnice>

 (Postavke/Registr.)  <Vaše postavke> <Postavke pokazivača>
Možete odabrati jezik/tipkovnicu koja će se prikazivati na zaslonu osjetljivom na dodir.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Promjena jezika/tipkovnice>
<Jezik>, <Layout tipkovnice>
Da
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Neke od poruka možda neće biti pravilno prikazane na jeziku koji ste odabrali. U tom slučaju ponovno pokrenite uređaj. Neke se poruke možda neće promijeniti ni nakon ponovnog pokretanja uređaja.
Ako su Provjera autentičnosti poslužitelja + Provjera autentičnosti lokalnog uređaja postavljeni s pomoću upravljanja osobnom provjerom autentičnosti i postoji razlika između jezika podešenog na uređaju i onoga podešenog u aktivnom direktoriju, puno ime pošiljatelja neće biti prikazano u porukama e-pošte poslanima primatelju.

<Prikaži tipku Promjena jezika/tipkovnice>

 (Postavke/Registr.)  <Vaše postavke> <Postavke pokazivača>
Možete prikazati gumb koji vam omogućuje promjenu jezika i rasporeda tipkovnice. Gumb se prikazuje u dnu dodirnog zaslona.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Prikaži tipku Promjena jezika/tipkovnice>*1
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Označava stavke čije se zadane postavke mogu razlikovati ovisno o regiji.

<Koristi zaključ. velikih slova na tipkovnici>

 (Postavke/Registr.)  <Vaše postavke> <Postavke pokazivača>
Ako pritisnete <Shift> na zaslonu s tipkovnicom, moći ćete unijeti veliko slovo. Možete definirati postavke zaključavanja prebacivanja za stalni unos velikih slova ili za unos teksta koji počinje velikim slovom.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Koristi zaključ. velikih slova na tipkovnici>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Registrirani znakovi za tipkovnicu>

 (Postavke/Registr.)  <Vaše postavke> <Postavke pokazivača>
S pomoću tipkovnice možete registrirati nizove koji se često upotrebljavaju pri unosu odredišta e-pošte/I-faksa.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Registrirani znakovi za tipkovnicu>
<Registriraj/Uredi>, <Izbriši>
Da
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Prikaži poruku o preostalom papiru>

 (Postavke/Registr.)  <Vaše postavke> <Postavke pokazivača>
Možete odrediti da se prikazuju poruke koje vas obavještavaju da je papir umetnut u izvor papira pri kraju.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Prikaži poruku o preostalom papiru>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Broj primjeraka/Status trajanja zadatka>

 (Postavke/Registr.)  <Vaše postavke> <Postavke pokazivača>
Definirani broj kopija i približno vrijeme do završetka trenutačnog zadatka prikazuju se u dnu dodirnog zaslona.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Broj primjeraka/Status trajanja zadatka>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Točnost približnog vremena koje se pojavljuje u dnu dodirnog zaslona može se razlikovati ovisno o statusu uređaja.
Približno vrijeme ne prikazuje se ako je čekanje kraće od jedne minute.

<Obavijest za čišć. područja sken. originala>

 (Postavke/Registr.)  <Vaše postavke> <Postavke pokazivača>
Možete postaviti uređaj tako da prikazuje poruku da očistite područje skeniranja kada uređaj prepozna mrlje u području za skeniranje uloženih dokumenata.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Obavijest za čišć. područja sken. originala>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Prioritet zaslona odabira tipa papira>

 (Postavke/Registr.)  <Vaše postavke> <Postavke pokazivača>
Možete postaviti želite li prilikom prikazivanja zaslona za odabir vrste papira dati prednost zaslonu s jednostavnim (<Jednostavno>) ili detaljnim (<Detaljnije>) postavkama.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Prioritet zaslona odabira tipa papira>
<Jednostavno>, <Detaljnije>
Da
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Promj. standard. prikaza popisa tipova papira>

 (Postavke/Registr.)  <Vaše postavke> <Postavke pokazivača>
Odredite vrstu popisa koji će se prikazati za odabir vrste papira i redoslijed kojim će se prikazati stavke popisa.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Promj. standard. prikaza popisa tipova papira>
<Kategorija>: <Sve>, <Standardni tip>, <Vlastiti tip>
Da
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Sortiraj>: <Registrirano(uzlaz.)>, <Registrirano(silaz.)>, <Naziv (uzl.)>, <Naziv (sil.)>, <Gramatura(uzl.)>, <Gramatura(sil.)>

<Promjena upisa milimetar/inč>

 (Postavke/Registr.)  <Vaše postavke> <Postavke pokazivača>
Možete postaviti hoćete li numeričke vrijednosti na različitim zaslonima za unos numeričkih vrijednosti unositi u milimetrima ili u inčima.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Promjena upisa milimetar/inč>
<Milimetar>, <Inč>
Da
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Potvrda kod ulaganja papira u ladicu za papir>

 (Postavke/Registr.)  <Vaše postavke> <Postavke pokazivača>
Možete postaviti želite li prikazati zaslon <Postavke papira> kad ladicu za papir umetnete u uređaj.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Potvrda kod ulaganja papira u ladicu za papir>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Zaslon <Postavke papira> ne prikazuje se u sljedećim slučajevima.
- Kada je papir umetnut jer ga je ponestalo tijekom zadatka
- Kada se ukloni zaglavljeni papir
- Kada se prikaže zaslon za izvršavanje, otkazivanje ili potvrđivanje zadataka
- Kada se papir postavi u  (Postavke/Registr.)  <Vaše postavke>  <Postavke pokazivača>  <Postavke papira>

<Prikaži prijavljeno korisničko ime>

 (Postavke/Registr.)  <Vaše postavke> <Postavke pokazivača>
Možete odabrati hoće li se na dodirnom zaslonu prikazivati korisničko ime/ime za prikaz.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Prikaži prijavljeno korisničko ime>
<Na vrhu zaslona> (<Korisničko ime>, <Prikaz naziva>), <Na dnu zaslona>, <Isključeno>
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Ako je kao servis za prijavu postavljena provjera autentičnosti ID-ja odjela i <Upravljanje ID-brojem odjela> je postavljen na <Uključeno>, ID odjela prikazuje se kada odaberete <Na dnu zaslona>. Ne prikazuje se pri vrhu zaslona.
Ako je kao servis za prijavu postavljena provjera autentičnosti korisnika, <Korisničko ime> se prikazuje kada odaberete <Na dnu zaslona>.

<Prikaži upozorenje o preostalom toneru>

 (Postavke/Registr.)  <Vaše postavke> <Postavke pokazivača>
Prikazuje zaslon upozorenja koji vam pomaže identificirati boju za koju je razina preostalog tonera niska. Poruka je korisna jer vam omogućava da unaprijed pripremite novi spremnik tonera itd.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Prikaži upozorenje o preostalom toneru>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Prikazuje se zaslon upozorenja koji vas obavještava da pripremite novi spremnik tonera.
Ako pritisnete <Zatvori> na zaslonu upozorenja da biste zatvorili zaslon, možete normalno koristiti uređaj. No, zaslon upozorenja pojavit će se svaki put kad se uređaj vrati iz moda mirovanja ili kada uključite glavno napajanje.
Ako ste već pripremili novi spremnik tonera itd., a obavijest postane nepotrebna, obavite sljedeću radnju: <Izbriši upozorenje o preostalom toneru>.
Poruka koja označava status ostaje na dnu zaslona, bez obzira na postavke.

<Izbriši upozorenje o preostalom toneru>

 (Postavke/Registr.)  <Vaše postavke> <Postavke pokazivača>
Možete izbrisati zaslona upozorenja koji se pojavljuje kada je razina preostalog tonera niska ako je opcija <Prikaži upozorenje o preostalom toneru> postavljena na <Uključeno>.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Izbriši upozorenje o preostalom toneru>
<Da>, <Ne>
Da
Da
Ne
Ne
-
Zaslon upozorenja ponovno će se pojaviti kada razina tonera druge boje postane niska ako je opcija <Prikaži upozorenje o preostalom toneru> postavljena na <Uključeno>.

<Postavke prikaza IP adrese>

 (Postavke/Registr.)  <Vaše postavke> <Postavke pokazivača>
Možete postaviti hoće li se na zaslonu s informacijama o brojačima prikazivati IP adresa.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Postavke prikaza IP adrese>
<Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Ta je postavka valjana samo ako je mogućnost <Koristi IPv4> postavljena na <Uključeno>.

<Prikaži Scan for Mobile>

 (Postavke/Registr.)  <Vaše postavke> <Postavke pokazivača>
Možete odrediti želite li omogućiti postavku <Scan for Mobile> koja šalje skenirane podatke na mobilne uređaje kao što su pametni telefoni i tableti.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Prikaži Scan for Mobile>
<Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Prikaži mobilni portal>

 (Postavke/Registr.)  <Vaše postavke> <Postavke pokazivača>
Možete odrediti želite li da se <Mobilni portal> prikazuje na zaslonu <Početni prikaz>.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Prikaži mobilni portal>
<Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Prikaži QR kôd na mobilnom portalu>

 (Postavke/Registr.)  <Vaše postavke> <Postavke pokazivača>
Možete odrediti želite li da se QR kod prikazuje na zaslonu <Mobilni portal>. Zahvaljujući QR kodu nećete morati unositi IPv4 adresu uređaja.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Prikaži QR kôd na mobilnom portalu>
<Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
A13A-0F4