Postavljanje IPv4 adrese

Postoje dvije metode za postavljanje IPv4 adrese: automatsko dodjeljivanje pomoću DHCP-a i ručni unos. Odaberite onu koja odgovara vašem okruženju. Prema potrebi testirajte vezu.

Postavljanje IPv4 adrese

1
Pritisnite  (Postavke/Registr.).
2
Pritisnite <Vaše postavke>  <Mreža>  <TCP/IP postavke>  <IPv4 postavke>.
3
Pritisnite <Koristi IPv4> <Uključeno> <OK> da biste omogućili IPv4 postavke.
4
Pritisnite <Postavke IP adrese> i postavite IP adresu.
Možete postaviti i automatsko dodjeljivanje i ručno dodjeljivanje. Ako postavite oboje i poništite odabir za [Release Address Last Acquired from DHCP Server When Address Cannot Be Acquired] na sučelju Remote UI, ručno unesena IP adresa koristi se kada automatsko dohvaćanje IP adrese ne uspije.
Automatska dodjela koristeći DHCP
Pritisnite <DHCP> ili <Auto IP>. Odaberite jedan od njih u skladu s mrežnim okruženjem. Ako odaberete i <DHCP> i <Auto IP>, prioritet ima automatska dodjela koristeći DHCP.
Ako pritisnete <Auto IP>, raspoloživa IP adresa automatski se traži u mreži (LAN) i dodjeljuje se vrijednost za svaku stavku. Ova funkcija raspoređuje IP adresu bez upotrebe DHCP poslužitelja. Međutim, komunikacija izvan raspona usmjerivača nije dostupna.
U okruženju u kojem se <DHCP> i <Auto IP> ne mogu koristiti, ako je odabrano jedno od toga, dolazi do beskorisne komunikacije, jer uređaj pokušava provjeriti pruža li se usluga na mreži.
Postavljanje ručnim unosom
1
Potvrdite da su otkazani i <DHCP> i <Auto IP>.
Ako je odabrano bilo koje, pritisnite gumb za odustajanje.
2
Upišite IP adresu, masku podmreže i adresu pristupnika.
Pritisnite gumb koji odgovara svakoj i unesite vrijednosti.
5
Pritisnite <OK>.
6
Pritisnite  (Postavke/Registr.) <Da>.

Provođenje testa veze za IPv4 adresu

Ako je uređaj ispravno povezan, zaslon za prijavu na Remote UI može se prikazati s računala (Pokretanje sučelja Remote UI). Test možete provesti putem upravljačke ploče uređaja.
 (Postavke/Registr.) <Vaše postavke>  <Mreža>  <TCP/IP postavke>  <IPv4 postavke>  <Naredba PING>  Unesite adresu bilo kojeg drugog uređaja koji se koristi  <Start>
Kad je uređaj ispravno spojen, prikazuje se poruka <Host odgovara.>.
Iako su IP adrese pravilno postavljene, ako je uređaj spojen na preklopnik, uređaj možda neće biti povezan s mrežom. U ovom slučaju odgodite početak komunikacije uređaja i pokušajte se ponovno povezati. Postavljanje vremena čekanja kod povezivanja na mrežu
A13A-031