Postavljanje veze definiranjem detaljnih postavki

Ako želite definirati detaljne sigurnosne postavke ili ne možete uspostaviti bežičnu vezu pomoću drugih postupaka, potrebne podatke za povezivanje s bežičnim LAN-om unesite ručno. Unaprijed potvrdite i zapišite informacije o vašem SSID-u, mrežnom ključu, sigurnosnom standardu ili načinu provjere autentičnosti/metodi šifriranja itd. Provjera SSID-ja i mrežnog ključa
1
Pritisnite  (Postavke/Registr.).
2
Pritisnite <Vaše postavke>  <Mreža>  <Bežični LAN>  <Postavke bežičnog LAN-a>  <Ostalo (ručno podešavanje)>.
3
Pritisnite <Rucno upisivanje>.
4
Pritisnite <SSID> i unesite SSID koji ste označili.
5
Odredite sigurnosne postavke u <Sigurnosne postavke>.
Korištenje WEP-a
1
Pritisnite <WEP>.
2
Odaberite način provjere autentičnosti.
Da biste koristili WEP ključ kao lozinku, pritisnite <Dijeljeni ključ>.
Ako pritisnete <Otvoreni sustav>,provjerava se autentičnost uređaja na bežičnom usmjerivaču. Ako se to dogodi, uređaj će automatski promijeniti postavku u <Dijeljeni ključ> i ponovno pokušati uspostaviti vezu.
3
Odaberite WEP ključ koji želite urediti.
Pritisnite bilo koji od <WEP ključ 1> do <WEP ključ 4>.
4
Unesite mrežni ključ koji ste označili.
5
Odaberite WEP ključ koji želite koristiti.
6
Pritisnite <OK>.
Upotreba postavki WPA-PSK, WPA2-PSK ili WPA3-SAE
1
Pritisnite <WPA/WPA2-PSK>, <WPA2-PSK/WPA3-SAE> ili <WPA3-SAE>.
2
Odaberite način šifriranja.
Za postavljanje uređaja da automatski odabire AES-CCMP ili TKIP koji odgovara postavkama bežičnog usmjerivača pritisnite <Auto>.
Ako je u prvom koraku odabrano <WPA3-SAE>, prijeđite na sljedeći korak.
3
Pritisnite <Ključ za kriptiranje> i unesite mrežni ključ koji ste označili.
4
Pritisnite <OK>.
Korištenje provjere autentičnosti WPA-EAP, WPA2-EAP ili WPA3-EAP
1
Pritisnite <WPA/WPA2-EAP>.
2
Pritisnite <OK>.
6
Pritisnite <OK>.
Kada se prepozna bežični LAN usmjerivač i konfiguracija je dovršena, prikazat će se zaslon <Povezan.>.
A13A-02X