Makinenin Adres Defterleri Hakkında

Yerel Adres Defteri ve Uzak Adres Defteri

Yerel Adres Defteri: Makinenin depolama cihazında depolanan adres defteri. Bu adres defteri aşağıdaki adres listelerinden oluşur.
Adres Listesi 01 ila 10
Adres Listesi, Tek Dokunuş
Yönetici İçin Adres Listesi
Kişisel Adres Listesi
Kullanıcı Grubu Adres Listesi 01 ila 50
Uzak Adres Defteri: Başka bir Canon makinenin makineye ağ aracılığıyla bağlanmış adres defteri. Hedef belirtmek için buna Yerel Adres Defteri ile aynı şekilde erişebilirsiniz.
Uzak Adres Defteri kullanmak için, erişilecek olan Uzak Adres Defterini istemci makineye kaydetmeniz (<Uzak Adres Defteri'ni Al>) ve Uzak Adres Defterini sunucu makinede açık hale getirmeniz gerekir (<Uzak Adres Defterini Açık Tut>).
Harici olarak açılan Uzak Adres Defteri ile sunucu makineye bu makine de dahil olmak üzere istemci makineleri olarak aynı anda en fazla sekiz makine bağlanabilir. Ancak bu sırada sunucu makine başka bir ağ iletişimi gerçekleştiriyorsa bağlanabilen makine sayısı azalabilir. Makine bağlanamıyorsa ağ hatası bildirimi gönderilir.
İstemci makinenin Sık Kull. Ayarlar seçeneğine ve <Kişisel>/<Paylaşılan> düğmesine kayıtlı olan sunucu makine hedefleri, hedefler sunucu makinede güncellendiğinde güncellenmez.
Kayıtlı hedeflere gönderme işlemi gerçekleştiremediğinizde hedefin güncellenip güncellenmediğini doğrulayın
Uzak Adres Defterine kaydedilen hedefler, bir istemci makineden düzenlenemez/silinemez. Uzak Adres Defterindeki hedefleri düzenlemek/silmek için, Uzak Adres Defterini bildiren sunucudaki Yerel Adres Defterini düzenleyin/silin.

Adres Listelerine Genel Bakış

Adres Listesi 01 ila 10

Tüm kullanıcılara açık olan adres listeleri.

Adres Listesi, Tek Dokunuş

<Faks> ekranında ve <Tara ve Gönder> ekranında görüntülenen tek dokunuş düğmesi hedefleri. <Faks> ekranında yalnızca faks hedeflerine yönelik tek dokunuş düğmeleri görüntülenir. <Tarama ve Gönd. Fonksiyonunda Faksı Etkin Kıl>, <Açık> olarak ayarlandıysa <Tara ve Gönder> ekranında faks hedefleri de görüntülenir.

Yönetici İçin Adres Listesi

<İletim Ayarları> ve <Arşiv İlt Belgesi> içinde kullanılan hedeflerin kaydı için kullanılır.

Kişisel Adres Listesi

Kullanıcı kimlik doğrulaması kullanıldığında görüntülenen kişisel adres listesi.

Kullanıcı Grubu Adres Listesi 01 ila 50

Kullanıcı kimlik doğrulaması kullanıldığında grup adres listesi kullanıcı grubu tarafından kullanılabilir. Kullanıcı Grubu Adres Listesi, tek bir kullanıcı grubuna karşılık gelir.
<Kişisel Adres Listesini Kullan> ve <Kullanıcı Grup Adres Listesi Kullan> seçeneklerinin kullanılabilmesi için <Kişisel Adres Listesini Kullan> ve <Kullanıcı Grup Adres Listesi Kullan> etkinleştirilmelidir.
Bir Kullanıcı Grubu Adres Listesinin kullanılabilmesi için önceden bir kullanıcı grubunun oluşturulması (Kullanıcı Bilgilerini Yerel Cihaza Kaydetme) ve oluşturulan kullanıcı grubunun Kullanıcı Grubu Adres Listesi ile ilişkilendirilmesi gerekir (Uzak Kullanıcı Arabirimi Aracılığıyla Hedefleri Kaydetme).

Hedef Adreslerini Taşıma/Kopyalama

Aşağıdaki tabloda, hedef adreslerinin çeşitli adres defterleri arasında taşınıp taşınamayacağı veya kopyalanıp kopyalanamayacağı belirtilmektedir.
Taşıma/Kopyalama Hedefi:
Adres Listesi 01 ila 10, Yönetici İçin Adres Listesi
Kişisel Adres Listesi
Kullanıcı Grubu Adres Listesi 01 ila 50
Taşıma/
Kopyalama Kaynağı:
Adres Listesi 01 ila 10,
Yönetici İçin Adres Listesi
Taşıma
Kopyalama
Kopyalama
Kişisel Adres Listesi
Kopyalama
--
Taşıma
Kullanıcı Grubu Adres Listesi 01 ila 50
Kopyalama
Taşıma
Taşıma
Aşağıdaki durumlarda hedef adresleri taşınamaz/kopyalanamaz.
Hedef adreslerinin <Adres Listesi 1> ila <Adres Listesi 10> hedeflerine kopyalanamadığı durumlar
Genel bir kullanıcının işlemi gerçekleştiriyor olması ve <Adres Defteri PIN'i> ayarlanmış olmasına rağmen kullanıcının PIN’i girmemiş olması
Kullanıcının kumanda panelinden işlemi gerçekleştiriyor olması ve <Kullanıcı Grup Adres Listesi Kullan> seçeneğinin <Açık (Sadece Gözatma)> olarak ayarlanması (Kopyalama işlemi Uzak Kullanıcı Arabiriminden gerçekleştirilebilir)
Hedef adreslerinin <Kişisel Adr. Listesi> hedefine kopyalanamadığı durumlar
<Kişisel Adres Listesini Kullan> seçeneğinin <Kapalı> olarak ayarlanması
<Kullanıcı Grup Adres Listesi Kullan> seçeneğinin <Açık (Sadece Gözatma)> olarak ayarlanması
Hedef adreslerinin "Kullanıcı Grubu Adres Listesi 01 ila 50" hedefine taşınamadığı/kopyalanamadığı durumlar
<Kullanıcı Grup Adres Listesi Kullan> seçeneğinin <Açık (Sadece Gözatma)> veya <Kapalı> olarak ayarlanması

Adres Listesi Liste Tiplerindeki Farklılıklar

Adres Listesi 01 ila 10
Adres Listesi, Tek Dokunuş
Yönetici İçin Adres Listesi
Kişisel Adres Listesi
Kullanıcı Grubu Adres Listesi 01 ila 50
Adres defterini kullanabilen kişiler
Tüm kullanıcılar
Tüm kullanıcılar
Tüm kullanıcılar
Oturum açan her kullanıcı
Her kullanıcı grubu*1
Adres Defteri PIN’i (kayıt kısıtlaması)
Evet
Evet
Hayır
Hayır
Hayır
Adres Defteri Erişim Sayılarını Yönetme fonksiyonu
Evet
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Adres listesini yazdırma
Evet
Evet
Evet
Hayır
Hayır
<İletim Ayarları> içinde <İletim Hedefi> olarak ayarlanabilir
Evet
Evet
Evet
Hayır
Hayır
<Faks/I-Faks Gl Kt Ayarla> içinde <URL Gnd Ayarları> ile ayarlanabilir
Evet
Evet
Evet
Hayır
Hayır
<İş Bitti Bildirimi> seçeneğinin bildirim hedefi olarak ayarlanabilir
Evet
Evet
Evet
Hayır
Hayır
<Yanıtla> olarak ayarlanabilir
Evet
Evet
Evet
Hayır
Hayır
Bir adres listesinde <Grup> oluşturma
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
*1 Yalnızca kumanda panelinde oturum açan kullanıcının ait olduğu kullanıcı gruplarına erişilebilir. Yönetici ayrıcalıklarına sahip olan bir kullanıcı, Uzak Kullanıcı Arabiriminden oturum açtığında tüm Kullanıcı Grubu Adres Listelerine erişilebilir.
Her bir adres listesine kaydedilebilecek maksimum hedef sayısıyla ilgili bilgi için bkz. Yönetim İşlevleri "Adres Defterine Kaydedilen Maksimum Hedef Sayısı".
Makinede saklanabilen Kişisel Adres Listelerinin ve Kullanıcı Grubu Adres Listelerinin maksimum sayısı, kullanıcı ayarı bilgilerindeki sınırlamaya bağlıdır. Bkz. Yönetim İşlevleri "Ayar bilgileri makineye kaydedilebilen maksimum kullanıcı sayısı."
A144-04U