I-Faks Alma

I-faks aldığınızda

Kontrol panelindeki İşleme/Veri göstergesi yeşil yanıp söner. Alma işlemi tamamlandığında, belge otomatik olarak yazdırılır ve gösterge kapanır.
Almayı iptal etmek için (Durum Dentlm)  <Al>  <İş Durumu>  seçeneğine basın, bir belge seçin  <İptal> seçeneğine basın.
Bölünmüş bir I-faks aldığınızda ve sonraki ayarları alamadığınızda, alım iptal edilmeden önceki süreyi belirleyebilirsiniz. Belirtilen zamana kadar alınan veriler yazdırılır. <Bölünmüş Veri Alım Zaman Aşımı>
I-faksları manüel almak için
 (Durum Dentlm)  <Al>  <İş Günlüğü>  <I-Faks Alım Denetimi> öğelerine basın. <Faks/I-Faks Gelen Kutusu> (<Ana Menü> Ekranı)  <Alım Belleği Kutusu>  <Bölünmüş Veri Alım Gl. Kutu.> seçeneğine bastığınızda bölünmüş I-faksların durumlarını ve bunların veri boyutlarını kontrol edebilirsiniz.
Yazdırma sırasında kağıttan tasarruf edebilirsiniz.
Yazdırma sırasında alınan belgelere, alma zamanı gibi bilgileri ekleyebilirsiniz. <Alm Sayfa Alt Bilgisini Yazdır>
A144-075