Bellenimi Güncelleme (Dağıtım)

Makinenin İnternet erişimi varsa, makineye yönelik en son bellenimi Canon'un dağıtım sunucusundan indirebilirsiniz. Hem manuel hem de otomatik güncelleme seçenekleri sunduğu ve bellenimi belirtilen bir zamanda ya da en son sürüm çıkar çıkmaz indirmenize olanak tanıdığı için bu yöntem diğer güncelleme yönteminden (Üretici Yazılımını Güncelleme) daha esnek ve kolay olabilir. Bu işlemleri yapmak için Administrator ayrıcalıkları gereklidir.
Bellenimi güncellemeye hazırlanma
Bellenim güncellemesinin düzgün gerçekleştirilmeme olasılığına karşı makine verilerini ve ayarlarını yedekleyin.
1
Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni başlatın. Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni Başlatma
2
Portal sayfasında [Ayarlar/Kayıt] öğesine tıklayın. Uzak Kullanıcı Arabirimi Ekranı
3
[Lisans/Diğer]  [Yazılımı Kaydet/Güncelle] öğelerine tıklayın.
4
Bir iletişim testi yapın.
Ağ üzerinden dağıtım sunucusuna erişip erişemediğinizi test edin.
1
[Günlükleri Görüntüle/İletişim Testi] öğesine tıklayın.
2
[Communication Test]  [Evet] öğelerine tıklayın.
İletişim testinin sonuçları gösterilir.
[Dağıtım sunucusuna bağlanılamadı. Dağıtım sunucusunu ve ağı kontrol edin.] mesajı görüntülenirse LAN kablosunun bağlı ve ağ ayarlarının düzgün yapılandırılmış olduğundan emin olun. Kurulum Kılavuzunu Kullanarak Kurulum Yapma
5
[Dağıtılan Güncelleme]  [Yeni Ürün Yazılımını Onayla] seçeneğine tıklayın.
6
Gerekli ayarları yapılandırın.
[Geçerli Sürüm]/[Uygun Ürün Yazılımı]
Geçerli bellenim sürümünü ve yeni sürümü ayrı ayrı denetleyebilirsiniz.
[Sürüm Notu]
Önemli bilgiler gösterilir. İçeriği okuyup anladığınızdan emin olun.
[Dağıtım Zamanlaması]
Bellenimi hemen indirmek için [Şimdi Dağıt] seçeneğini belirleyin. Bellenimi belirtilen bir tarih ve saatte otomatik olarak indirmek için [Belirtilen Tarih ve Saatte Dağıt] seçeneğini belirleyin ve [Yıl]/[Ay]/[Date]/[Saat] alanında tarih ve saati belirtin. Bir hafta önceden bir saat planlayabilirsiniz.
[Uygulama Zamanı]
Bellenimi indirme tamamlandıktan hemen sonra otomatik olarak uygulamak için [Dağıtımdan Hemen Sonra Uygula] seçeneğini belirleyin. Bellenimi belirtilen bir tarih ve saatte otomatik olarak uygulamak için [Belirtilen Tarih ve Saatte Uygula] seçeneğini belirleyin ve [Yıl]/[Ay]/[Date]/[Saat] alanında tarih ve saati belirtin. Bellenimi manuel olarak uygulamak için [Manüel Olarak Uygula] seçeneğini de belirleyebilirsiniz.
[Yalnızca Güncellenen Modül]
Artımlı güncelleme gerçekleştirmek için [Açık] seçeneğini belirleyin (yalnızca geçerli ve yeni bellenim sürümleri arasındaki farkı indirin). Tam bellenimi indirmek istiyorsanız [Kapalı] seçeneğini belirleyin. Bazı bellenim sürümlerinin artımlı güncellemeyi desteklemediğini unutmayın.
[E-Posta Adresi]
E-posta adresinizi girin. Dağıtım sunucusu burada girilen e-posta adresine güncelleme durumunu gönderir.
[Açıklamalar]
E-postaya eklenecek bir açıklama veya not girin. Birden fazla makineyi yönetiyorsanız, alınan güncelleme durumunu kolayca tanımlayabilmek için cihaz adını girin.
7
[Yürüt]  [Tamam] seçeneğine tıklayın.
Lisans sözleşmesi ekranı gösterilirse bilgileri denetleyin ve [I Agree] seçeneğine tıklayın.
Önceki adımda [Dağıtımdan Hemen Sonra Uygula] veya [Belirtilen Tarih ve Saatte Uygula] seçilmişse, bellenim uygulandıktan hemen sonra makine otomatik olarak yeniden başlar. [Manüel Olarak Uygula] seçilirse indirilen üretici yazılımını manuel olarak uygulamanız gerekir. İndirilen Bellenimi Güncelleme
Dağıtılmış güncelleme ayarlarının tekrar değiştirilmesi indirilen bellenimi silebilir veya planlanan ayarları iptal edebilir.
Dağıtım planını iptal etme
5. adımda gösterilen ekranda [Zamanlanan Dağıtımı Sil]  [Evet] seçeneğine tıklayın.
Yeni bellenimi otomatik olarak denetleme (planlı güncelleme)
5. adımda [Zamanlanan Güncelleme Ayarları]  [Düzenle] seçeneğine tıklarsanız makineyi yeni bellenim için dağıtım sunucusuna düzenli aralıklarla erişecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Yeni üretici yazılımı varsa makinedeki üretici yazılımını güncelleştirmek üzere indirilir. Planlı Güncellemeleri Ayarlama

İndirilen Bellenimi Güncelleme

1
Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni başlatın. Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni Başlatma
2
Portal sayfasında [Ayarlar/Kayıt] öğesine tıklayın. Uzak Kullanıcı Arabirimi Ekranı
3
[Lisans/Diğer]  [Yazılımı Kaydet/Güncelle] öğelerine tıklayın.
4
[Dağıtılan Güncelleme]  [Ürün Yazılımı Uygula]  [Tamam] seçeneğine tıklayın.
Bellenim uygulandıktan hemen sonra makine otomatik olarak yeniden başlar.
Bellenimi silmek için
[Ürün Yazılımını Sil]  [Tamam] öğelerine tıklayın.
Kumanda paneli üzerinden ayarları yapılandırma
Ürün yazılımı güncellemeleri bölgeye bağlı olarak <Ana Menü> ekranında <Update Firmware> seçeneğinden de yapılabilir.
A144-0E9