Ayarları Tek Tek Alma/Aktarma

Yalnızca Adres Defteri’ndeki adres listelerini alabilir/aktarabilirsiniz. Bu işlemleri yapmak için Administrator ayrıcalıkları gereklidir.
Alma için bir Adres Defteri CSV dosyasını düzenleme hakkında bilgi için bkz. Adres Defteri Öğeleri.

Ayarları Tek Tek Aktarma

1
Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni başlatın. Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni Başlatma
2
Portal sayfasında [Ayarlar/Kayıt] öğesine tıklayın. Uzak Kullanıcı Arabirimi Ekranı
3
[Veri Yönetimi] seçeneğine tıklayın ve dışarı aktarılacak ayarları seçin.
Adres listelerini aktarırken
4
[Aktarımı Başlat] öğesine tıklayın.
5
Verilerin nereye kaydedileceğini belirlemek için ekrandaki talimatları izleyin.

Ayarları Tek Tek Alma

1
Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni başlatın. Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni Başlatma
2
Portal sayfasında [Ayarlar/Kayıt] öğesine tıklayın. Uzak Kullanıcı Arabirimi Ekranı
3
[Veri Yönetimi] seçeneğine tıklayın ve içeri aktarılacak ayarları seçin.
Adres listelerini alırken
4
[Alımı Başlat]  [Tamam] öğelerine tıklayın.
Alınacak ayarlara bağlı olarak makinenin yeniden başlatılması gerekebilir. Makinenin Yeniden Başlatılması
A144-0E6