Sistem Seçeneklerini Kurma

Sistem seçenekleri kullanılırken lisansları kaydetmek için Administrator ayrıcalıklarıyla oturum açmanız gerekir. Bir lisansı kaydetmek için lisans erişim numarası sertifikasına basılı numara gerekli olacaktır. Başlamadan önce bu numaranın yanınızda olduğundan emin olun. Makine ağa bağlı olmasa bile lisans kaydını gerçekleştirebilirsiniz.
1
Bir iletişim testi yapın.
Lisansı ağ üzerinden kaydedip kaydedemediğinizi test edin.
1
 (Ayarlar/Kayıt) seçeneğine basın.
2
<Yönetim Ayarları>  <Lisans/Diğer>  <Yazılımı Kaydet/Güncelle>  <Yazılım Yönetimi Ayarları> öğelerine basın.
3
<Bağlantıyı Test Et> öğesine basın.
<Bağlantıyı test etmek istiyor musunuz?> mesajı gösterilir.
4
<Evet> öğesine basın.
İletişim testinin sonuçları gösterilir.
<NG> gösterilirse LAN kablosunun bağlı ve ağ ayarlarının düzgün yapılandırılmış olduğundan emin olun. Kurulum Kılavuzunu Kullanarak Kurulum Yapma
Ağa bağlanamıyorsanız lisansı çevrimdışı kaydedin. Ağ Üzerinden Kayıt Yapılamadığında
2
 (Ayarlar/Kayıt) öğesine basın.
3
<Yönetim Ayarları>  <Lisans/Diğer>  <Yazılımı Kaydet/Güncelle>  <Uygulama/Seçenek Yükle> öğelerine basın.
4
<Lisans Erişim Numarası> düğmesine basın ve lisans erişim numarasını girin.
5
Numarayı onaylayın ve <Başlat> seçeneğine basın.
6
Yüklenecek fonksiyonu seçin ve <Yükle> düğmesine basın.
Lisans sözleşmesi ekranı gösterilirse bilgileri denetleyin ve <Kabul Ediyorum> seçeneğine basın.
7
 (Ayarlar/Kayıt)  (Ayarlar/Kayıt) <Ayar Değş. Uygula>  <Evet> seçeneğine basın.

Ağ Üzerinden Kayıt Yapılamadığında

Makine bir nedenden dolayı ağa bağlanamıyorsa lisansı çevrimdışı kaydedin. İlk olarak ağa bağlı bir bilgisayar kullanarak lisans anahtarını alın, sonra anahtarı makineye girerek kaydedin. Lisans anahtarı almak için makinenin seri numarasıyla birlikte lisans erişim numarası sertifikasına basılı numara gerekli olacaktır.
1
Lisansı veren web sitesine (http://www.canon.com/lms/license/) erişin ve lisans anahtarını alın.
Ekrandaki talimatları izleyip lisans erişim numarası ile seri numarasını girerek lisans anahtarını alın.
2
 (Ayarlar/Kayıt) öğesine basın.
3
<Yönetim Ayarları>  <Lisans/Diğer>  <Lisans Kaydet> öğelerine basın.
4
Lisans anahtarını girin.
5
<Başlat>  <Tamm> seçeneklerine basın.
6
 (Ayarlar/Kayıt)  (Ayarlar/Kayıt) <Ayar Değş. Uygula>  <Evet> seçeneğine basın.
Seri numarasını onaylama
[Sayaç/Cihaz Bilgisi] tuşuna bastığınızda ekranın sol alt köşesinde seri numarası gösterilir. Seri numarası Uzak Kullanıcı Arabirimi portal sayfasından da onaylanabilir.
A144-0EJ