Bilgisayardan Yazdırma

Bu bölümde, yazıcı sürücüsü yüklü olan bir bilgisayardan temel yazdırma işlemi açıklanmaktadır.

Yazıcı Sürücüleri İçin Yardım

Yazıcı sürücüsü ayarı ekranında [Yardım] (Windows) veya  (Mac OS) düğmesine tıklandığında Yardım ekranı görüntülenir. Sürücü özellikleri hakkında ve bu özellikleri ayarlama dahil, Kullanıcı Kılavuzu, içinde bulunmayan konulara ilişkin bilgi için Yardım bölümüne bakın.

Temel Yazdırma İşlemleri

Bu bölümde, bilgisayardan yazdırmak için temel akış açıklanmaktadır.
1
Bir belgeyi açın ve yazdırma ekranını görüntüleyin.
2
Makineyi seçin ve [Tercihler] veya [Özellikler] seçeneğine tıklayın.
3
Baskı ayarlarını gerektiği gibi belirleyin ve [Tamam] seçeneğine tıklayın.
İstediğiniz baskı ayarlarını belirlemek için sekmeleri gereken şekilde değiştirin.
4
[Yazdır] veya [Tamam] öğesine tıklayın.
Yazdırma başlar.
İşlemi iptal etmek isterseniz, bkz. Yazdırmayı İptal Etme.
1
Bir belgeyi açın ve yazdırma ekranını görüntüleyin.
2
Makineyi seçin.
3
Yazdırma ayarlarını gerektiği gibi belirtin.
Açılır listede ayar panelini seçtikten sonra, her panel biçin yazdırmayı ayarlayın.
4
[Yazdır] öğesine tıklayın.
Yazdırma başlar.
İşlemi iptal etmek isterseniz, bkz. Yazdırmayı İptal Etme.
A144-078