<Bakım>

Makinenin otomatik temizleme işlevi için ayarları belirtin.
Öğelerle ("A", "B", "C" ve "Hayır") ilgili bilgi için "Tüm İşlevi İçe Aktar" sütununda Tüm İşlevi İçe Aktar bölümüne bakın.

<Besleyiciyi Temizle>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Ayarlama/Bakım>  <Bakım>
Besleyici veya basılı kağıtla taranmış orijinallerde çizgiler görünüyorsa <Besleyiciyi Temizle> işlemi uygulayın. Besleyicinin Temizlenmesi
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Besleyiciyi Temizle>
<Başlat>
Evet
Evet
Hayır
Hayır
-

<Sabitleme Basınç Rulosunu Temizle>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Ayarlama/Bakım>  <Bakım>
Basılan kağıt kirliyse <Sabitleme Basınç Rulosunu Temizle> işlemi uygulayın.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Sabitleme Basınç Rulosunu Temizle>
Kağıt Seçimi, <Başlat>
Evet
Evet
Hayır
Hayır
-

<Orijinal Tarama Alanı Temizleme Yöntemi>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Ayarlama/Bakım>  <Bakım>
Baskı camının nasıl temizleneceğini gösteren videoyu başlatın.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Orijinal Tarama Alanı Temizleme Yöntemi>
Temizleme Yöntemini Görüntüler
Evet
Evet
Hayır
Hayır
-

<Bakım Yöntemini Kontrol Edin>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Ayarlama/Bakım>  <Bakım>
Sarf malzemelerinin nasıl değiştirileceği ve sıkışan kağıdın nasıl çıkarılacağı hakkında bilgi için örnek videoya bakın.

<Düşük Toner Tüketimiyle Yazdırma Modu>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Ayarlama/Bakım>  <Bakım>
Fazla sarı toner kullanmayı beklemiyorsanız, sarı toner kartuşunu takmadan önce bunu <Açık> olarak ayarlayın.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Düşük Toner Tüketimiyle Yazdırma Modu>
<Açık>, <Kapalı>
Evet
Evet
Hayır
Hayır
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
Bunu <Açık> olarak ayarlarsanız, yazdırma hızı yavaşlayabilir.

<Algılanan Yoğuşmayı Kontrol Et>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Ayarlama/Bakım>  <Bakım>
Makine içinde yoğuşma algılandığında yoğuşmayı giderme işleminin başlatılıp başlatılmayacağını ayarlayın. Bu modu <Açık> olarak ayarlarsanız, yoğuşmayı giderme işlemi otomatik olarak gerçekleştirilir.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Algılanan Yoğuşmayı Kontrol Et>
<Açık>, <Kapalı>
Evet
Evet
Hayır
Hayır
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Açık> seçildiğinde:
<Yoğuşma Algılandığında Kısıtlanacak İşler>: <Sadece Alınan İşler>, <Tüm İşler>
Yoğuşmayı giderme işlemi sırasında yazdırma doğru şekilde gerçekleştirilemeyebilir ve bu, kağıdın boş çıkmasına neden olabilir.
Bu mod <Açık> olarak ayarlandığında devam eden yoğuşmayı giderme işleminin etkisini sürdürmek için makine gücünü AÇIK tutmak gerekir.
Yoğuşmayı giderme işlemi sırasında yapılan yazdırma işleri <Yoğuşma Algılandığında Kısıtlanacak İşler> ayarları ile kısıtlanır.
<Sadece Alınan İşler>: <Faks Belleği Kilidini Kullan>/<I-Faks Bellek Kilidini Kullan> ayarlarından bağımsız olarak, alınan faks/I-faks verileri Bellek RX Gelen Kutusunda saklanır ve yoğuşmayı giderme işlemi sırasında yazdırılamaz. Belirtilen zamanda otomatik olarak çıkarılan raporlar yazdırılamaz.
<Tüm İşler>: Yoğuşmayı giderme işlemi sırasında tüm yazdırma verileri yazdırılamaz.
<Açık> seçeneğini belirleyip <Tamam> seçeneğine basarsanız, yoğuşmayı giderme işlemini hemen gerçekleştirmek isteyip istemediğinizi soran bir ekran görüntülenir. Yoğuşmayı giderme işlemini hemen başlatmak istiyorsanız <Evet> öğesine basın.
A144-0H2