<Çıktı Raporu>

Bu, gönderme/alma ayarları ve faks ayarları için kayıt ayrıntılarının bir listesini yazdırır.
Öğelerle ("A", "B", "C" ve "Hayır") ilgili bilgi için "Tüm İşlevi İçe Aktar" sütununda Tüm İşlevi İçe Aktar bölümüne bakın.

<İletim/Alım Kullanıcı Veri Listesi>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Al/İlet>  <Çıktı Raporu>
Makinede kayıtlı gönder/al ayarlarının listesini yazdırabilirsiniz. İletim/Alım Kullanıcı Veri Listesi
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<İletim/Alım Kullanıcı Veri Listesi>
<Evet>, <Hayır>
Evet
Evet
Evet
Hayır
-

<Kullanıcı Veri Listesini Faksla>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Al/İlet>  <Çıktı Raporu>
Makinede kayıtlı faks ayarlarının listesini yazdırabilirsiniz. Faks Kullanıcı Verileri Listesi
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Kullanıcı Veri Listesini Faksla>
<Evet>, <Hayır>
Evet
Evet
Evet
Hayır
-
A144-0J9