<Fonksiyon Ayarları>

Kopyalama, yazdırma, faks ve diğer işlemler için fonksiyon ayarlarını belirtin.

<Ortak>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>
Bu bölümde, Kağıt Besleme Ayarları, Kağıt Çıktı Ayarları, Baskı Ayarlar, Tarama Ayarları ve Dosya Oluştur gibi tüm fonksiyonlar için ortak ayarları belirleyin.

<Kopya>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>
Kopya fonksiyonu ayarlarını belirtin.

<Yazıcı>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>
Yazdırma fonksiyonları ayarlarını belirtin.

<Gönder>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>
Gönderme fonksiyonu ayarlarını belirtin.

<Al/İlet>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>
Alma ve iletme fonksiyonları ayarlarını belirtin.

<Dosyaları Sakla/Eriş>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>
Taranan orijinalleri saklarken veya depolanan dosyaları kullanırken kullanılan ayarları belirtin.

<Yazdır>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>
Yazdırma fonksiyonu ayarlarını belirtin.
A144-0H5