<Veri Yönetimi>

Ayar verilerinin nasıl içe aktarılacağı, dışa aktarılacağı ve başlatılacağı dahil veri yönetimi ayarlarını belirtin.
Öğelerle ("A", "B", "C" ve "Hayır") ilgili bilgi için "Tüm İşlevi İçe Aktar" sütununda Tüm İşlevi İçe Aktar bölümüne bakın.

<Al/Aktar>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Yönetim Ayarları>  <Veri Yönetimi>
Ayar verilerini içe/dışa aktarmak için ayarları belirtin.

<Tüm Veri/Ayarları Sıfırla>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Yönetim Ayarları>  <Veri Yönetimi>
Makine ayarlarının tümünün fabrika varsayılan değerlerine geri yüklemeyi ve makinede saklanan verileri tamamen silmek için seçin. Normalde bu ayarı kullanmak gerekli değildir ancak makineyi elden çıkarırken kişisel ve gizli bilgilerin silinmesi için faydalıdır. Tüm Verinin/Ayarların Sıfırlanması
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Tüm Veri/Ayarları Sıfırla>
<Evet>, <Hayır>
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
-
A144-0K8