<Cihaz Yönetimi>

Donanım ve isteğe bağlı ekipmanı yönetmek için ayarları belirtin.
Öğelerle ("A", "B", "C" ve "Hayır") ilgili bilgi için "Tüm İşlevi İçe Aktar" sütununda Tüm İşlevi İçe Aktar bölümüne bakın.

<Cihaz Bilgisi Ayarları>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Yönetim Ayarları>  <Cihaz Yönetimi>
Makineyi tanımlamak için adı ve kurulum konumunu girin.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Cihaz Bilgisi Ayarları>
<Cihaz Adı>
Hayır
Hayır
Evet
A
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Konum>
Hayır
Hayır
Evet
A
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri

<Adr. Defteri Yönetim Yazılımından Al/Aktar>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Yönetim Ayarları>  <Cihaz Yönetimi>
Adres defteri yönetim yazılımının adres defterleri için alma veya erişme işlemleri yapılıp yapılamayacağını ayarlayın.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Adr. Defteri Yönetim Yazılımından Al/Aktar>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Hayır
Hayır
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Açık> seçildiğinde:
<Alımda Kull. Kml Doğrulaması Kullan>: <Açık>, <Kapalı>
Kullanıcı kimlik doğrulaması yapıldığında <Alımda Kull. Kml Doğrulaması Kullan> ayarını <Açık> yapmak yalnızca kullanıcı kimlik doğrulaması yapılmış adres defterlerinin alınmasını sağlar.

<Cihaz İmzası Sertifikasını Doğrula>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Yönetim Ayarları>  <Cihaz Yönetimi>
Cihaz imza sertifikasının ayrıntılı ayarlarını kontrol edin. Sertifikanın geçerli olup olmadığını da kontrol edebilirsiniz.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Cihaz İmzası Sertifikasını Doğrula>
<Sürüm>, <Seri Numarası>, <İmza Algoritması>, <Verilen>, <Geçerlilik Başlg Tarh>, <Geçerlilik Bitiş Tarihi>, <Düzenleyen>, <Ortak Anahtar>, <Sertifika Parmakizi>, <Verilen Kişi (Altern. Ad)>, <Sert. Doğrula>
Evet
Evet
Evet
Hayır
-

<Sertifika Ayarları>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Yönetim Ayarları>  <Cihaz Yönetimi>
Makinede kullanılan anahtarları/sertifikaları, CA sertifikalarını veya sertifika iptal listesini (CRL) yönetebilirsiniz. Çevrimiçi Sertifika Durum Protokolü'nü (OCSP) de ayarlayabilirsiniz.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Anahtar Oluştur>
<Ağ İletişim Anahtarı Oluşturun>
<Anahtar Adı>
Evet
Evet
Evet
Hayır
-
<İmza Algoritması>: <SHA256>, <SHA384>, <SHA512>
Evet
Evet
Evet
Hayır
-
<Anahtar Algoritması>: <RSA>, <ECDSA>
Evet
Evet
Evet
Hayır
-
<RSA> seçildiğinde: <Anahtar Uzunluğu (bit)>: <512>, <1024>, <2048>, <4096>
Evet
Evet
Evet
Hayır
-
<ECDSA> seçildiğinde
<Anhtr Tipi>: <P256>, <P384>, <P521>
Evet
Evet
Evet
Hayır
-
<Geçerlilik Başlg Tarh>: Tarih, Ay, Yıl (01/01/2000 - 31/12/2037)
Evet
Evet
Evet
Hayır
-
<Geçerlilik Bitiş Tarihi>: Tarih, Ay, Yıl (01/01/2000 - 31/12/2037)
Evet
Evet
Evet
Hayır
-
<Ülke/Bölge>: Ülke/Bölge adı ve kodu
Evet
Evet
Evet
Hayır
-
<Bölge/Eyalet>
Evet
Evet
Evet
Hayır
-
<Şehir>
Evet
Evet
Evet
Hayır
-
<Kurum>
Evet
Evet
Evet
Hayır
-
<Kurum Birimi>
Evet
Evet
Evet
Hayır
-
<Ortak Ad> (makinenin IP adresi veya FQDN (en fazla 41 karakter))
Evet
Evet
Evet
Hayır
-
<Cihaz İmza Anah. Oluştur/Güncelle>
<Evet>, <Hayır>
Evet
Evet
Evet
C
Anahtar Ayarları
<Erişim Kontrolü İçin Oluşt. /Güncl. Anaht.>
<Evet>, <Hayır>
Evet
Evet
Evet
Hayır
-
<Anahtar ve Sertifika Listesi>
<Sertifika Detayları>: (<Sürüm>, <Seri Numarası>, <İmza Algoritması>, <Verilen>, <Geçerlilik Başlg Tarh>, <Geçerlilik Bitiş Tarihi>, <Düzenleyen>, <Ortak Anahtar>, <Sertifika Parmakizi>, <Verilen Kişi (Altern. Ad)>, <Sert. Doğrula>)
Evet
Evet
Evet
C*1*2
Sertifika/Sertifika İptal Listesi (CRL) Ayarları
<Sil>
Evet
Evet
Evet
Hayır
-
<Kull. Konum. Göster> (Anahtar ve Sertifika)
Evet
Evet
Evet
C
Sertifika/Sertifika İptal Listesi (CRL) Ayarları
<CA Sertifikası Listesi>
<Sertifika Detayları>: (<Sürüm>, <Seri Numarası>, <İmza Algoritması>, <Verilen>, <Geçerlilik Başlg Tarh>, <Geçerlilik Bitiş Tarihi>, <Düzenleyen>, <Ortak Anahtar>, <Sertifika Parmakizi>, <Verilen Kişi (Altern. Ad)>, <Sert. Doğrula>)
Evet
Evet
Evet
C*1
Sertifika/Sertifika İptal Listesi (CRL) Ayarları
<Sil>
Evet
Evet
Evet
Hayır
-
<Sert. İptali Listesi (CRL)>
<CRL Detayları>: <Sürüm>, <İmza Algoritması>, <Geçrllk Başlm Tarihi>, <Sonraki Güncelleme>, <Düzenleyen>, <Seri No. Listesi>
Evet
Evet
Evet
C*1
Sertifika/Sertifika İptal Listesi (CRL) Ayarları
<Sil>
Evet
Evet
Evet
Hayır
-
<Anahtar ve Sertifikayı Kaydet>
<Kaydet>
Evet
Evet
Evet
Hayır
-
<Sil>
Evet
Evet
Evet
Hayır
-
<CA Sertifikasını Kaydet>
<Kaydet>
Evet
Evet
Evet
Hayır
-
<Sil>
Evet
Evet
Evet
Hayır
-
<OCSP (Çevrimiçi Sertifika Durum Protokolü) Ayarları>
<OCSP Kullan (Çevrimiçi Sertifika Durum Protokolü)>: <Açık>, <Kapalı>
<Açık> seçildiğinde:
<Sertifika Doğrulama Seviyesi>:
<Doğrulanmamış Sertifikaları Etkinleştir>: <Açık>, <Kapalı>
<OCSP Yanıtlayıcı Ayarları>:
<URL>: <Sertifikadan Al>, <Özel>, <Sert./Özel'den Al>
<Özel URL>
<İletişim Zaman Aşımı>: 1 ila 3 - 30 san.
Evet
Evet
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
*1 Yalnızca Uzak Kullanıcı Arabirimi'nden alınabilen algoritmaları destekler.
*2 Anahtarlar ve sertifikalar PKCS#12 biçiminde aktarılır.

<Kmlk. Doğrl'dan Önce İş Durumunu Göster>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Yönetim Ayarları>  <Cihaz Yönetimi>
Oturum açma servisini kullanırken <Durum Dentlm> ekranına erişimin kısıtlanıp kısıtlanmayacağını seçin.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Kmlk. Doğrl'dan Önce İş Durumunu Göster>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Hayır
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri

<Diğer Kullanıcı İşlerine Erişimi Kısıtla>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Yönetim Ayarları>  <Cihaz Yönetimi>
Kullanıcı Kimlik Doğrulaması kullanılırken <Durum Dentlm> ekranındaki diğer kullanıcıların işlerinde kullanıcıların işlem yapmasının kısıtlanıp kısıtlanmayacağını seçin.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Diğer Kullanıcı İşlerine Erişimi Kısıtla>
<Kopyala/Yazdır>: <Açık>, <Kapalı>
<Gönder>: <Açık>, <Kapalı>
<Al>: <Açık>, <Kapalı>
<Sakla>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Hayır
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Giriş Ekranı Görüntüleme Ayarları> ayarını değiştirirseniz bu ayar <Açık> olarak ayarlanabilir. Daha fazla bilgi için bkz. Oturum Açma Ekranının Ne Zaman Gösterileceğini Belirtme.

<İş Günlük Kaydını Görüntüle>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Yönetim Ayarları>  <Cihaz Yönetimi>
<Durum Dentlm> ekranında iş günlüklerinin görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçin. Cihaz yönetim yazılımının makineden iş günlüklerini getirmesine izin verilip verilmeyeceğini de seçebilirsiniz. Dokunmatik Ekran Panelindeki Temel Ekranlar
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<İş Günlük Kaydını Görüntüle>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Hayır
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Kapalı> seçildiğinde:
<Yönetim Yazılımı ile İş Günlük Kaydını Al>: <İzin Ver>, <İzin Verme>
Hayır
Hayır
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri

<Denetim Günlük Kaydını Kaydet>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Yönetim Ayarları>  <Cihaz Yönetimi>
Günlük kaydının başlatılıp başlatılmayacağını seçin. Günlük Kaydını Başlatma
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Denetim Günlük Kaydını Kaydet>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Hayır
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
Bu seçenek <Açık> olarak ayarlanırsa <Saati Ayarla> ayarı kullanılamaz.
Günlük tipleri hakkında bilgi için bkz. Sistem Teknik Özellikleri.

<Ağ Kml Doğr. Günlük Kaydını Geri Al>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Yönetim Ayarları>  <Cihaz Yönetimi>
Bilgisayardan yazdırırken veya Gelişmiş Alan konumuna erişirken olduğu gibi makineye ağ üzerinden erişildiğinde yapılan kimlik doğrulaması için günlük kaydının başlatılıp başlatılmayacağını seçin.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Ağ Kml Doğr. Günlük Kaydını Geri Al>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Hayır
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri

<Tuş Kullanımı Günlük Kaydını Sakla>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Yönetim Ayarları>  <Cihaz Yönetimi>
Kullanıcılar tarafından gerçekleştirilen önemli işlemlerin günlüğünün kaydedilip kaydedilmeyeceğini seçin. Saklanan günlükleri analiz ederek makinenin nasıl kullanıldığını inceleyebilirsiniz.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Tuş Kullanımı Günlük Kaydını Sakla>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Hayır
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
Günlük çıktısı alındığında <Diğer Kullanıcı İşlerine Erişimi Kısıtla> vs. ayarları tarafından gizlenmiş PIN'ler, parolalar ve bilgiler maskelenmiş karakterler halinde çıkarılır. Dolayısıyla, gizli bilgiler dışarıya sızdırılamaz.
Kaydedilen günlüklerin yorumlanması ve çıktısının alınması ile ilgili bilgi için bayinize veya servis temsilcinize başvurun.

<Servis Temsilcisi Erişimini Kısıtla>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Yönetim Ayarları>  <Cihaz Yönetimi>
Makineyi, satıcınız veya servis temsilciniz tarafından incelendiği veya onarıldığı zaman kullanıcı bilgilerinde veya güvenlikle ilgili ayarlarda değişiklik yapılmasını kısıtlayacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Servis Temsilcisi Erişimini Kısıtla>
<Açık>, <Kapalı (Kml Doğr Grkr)>, <Kapalı>
Hayır
Hayır
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
Bu <Açık> olarak ayarlanmadığında bile servis temsilcisinin kullanıcı bilgilerini veya güvenlikle ilgili ayarları değiştirip değiştirmediğini görmek için denetim günlüğünü geçmiş işlemlere yönelik olarak kontrol edebilirsiniz.

<Özel Ayarları Senkronize Et (İstemci)>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Yönetim Ayarları>  <Cihaz Yönetimi>
Ağ üzerindeki birden çok Canon çok fonksiyonlu yazıcının kişiselleştirilmiş verilerini senkronize edebilirsiniz. Makineyi istemci makinesi olarak çalıştırmak istiyorsanız sunucu makinesi için bile bu ayarın etkinleştirilmesi gerekir. Ayar Senkronizasyonunu Başlatma
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Özel Ayarları Senkronize Et (İstemci)>
Senkronizasyondan önce: <Etkinleştir>, <Durklt>
Senkronizasyondan sonra: <Devredışı Bırak>, <Devam>
Hayır
Hayır
Evet
Hayır
-

<Kişisel Ayarları Yönet>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Yönetim Ayarları>  <Cihaz Yönetimi>
Her kullanıcı için tercihleri (Kişisel Ayarlar) belirtin.

<Yönetici Parolasının Sıfırlanmasını Engelle>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Yönetim Ayarları>  <Cihaz Yönetimi>
<Yön. Parolasını Sıfırla> işlemlerinin kısıtlanıp kısıtlanmayacağını belirtin.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Yönetici Parolasının Sıfırlanmasını Engelle>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
-
<Yön. Parolasını Sıfırla> seçeneğini kullanmakla ilgili bilgi için bkz. Yönetici Olarak Oturum Açma.

<Özel Mod İşlemlerini Engelle>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Yönetim Ayarları>  <Cihaz Yönetimi>
Servis temsilcilerinin bakım yapması amacıyla sağlanan Özel Mod kullanımının kısıtlanıp kısıtlanmayacağını seçin.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Özel Mod İşlemlerini Engelle>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
-

<Uzak UI/Toner Status için Sarf Malz. Bilgisi Ayarları>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Yönetim Ayarları>  <Cihaz Yönetimi>
Uzak Kullanıcı Arabirimi veya Toner Durumu'nda toner kartuşu vb. satın almak için web sitesine erişmeye yönelik bir düğme görüntülenip görüntülenmeyeceğini ayarlayın. Ayrıca Toner Durumu'nun kullanılıp kullanılmayacağını da ayarlayın.

<Canon Genuine Mode>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Yönetim Ayarları>  <Cihaz Yönetimi>
Bu mod, orijinal kartuşlar içindir.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Canon Genuine Mode>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Hayır
Evet
-
-
Bir servis teknisyeni ayarları değiştirebilir. Menü görüntülenmiyorsa, makine yöneticisine başvurun.
A144-0K3