<Şifreleme Ayarları>

Etkin şifreleme güvenliğini artırmak için ayarları belirtin.
Öğelerle ("A", "B", "C" ve "Hayır") ilgili bilgi için "Tüm İşlevi İçe Aktar" sütununda Tüm İşlevi İçe Aktar bölümüne bakın.

<Zayıf Şifreleme Kullanımını Engelle>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Yönetim Ayarları>  <Güvenlik Ayarları>  <Şifreleme Ayarları>
Zayıf şifreleme kullanmanın veya zayıf şifrelenmiş bir anahtar ve sertifikanın kısıtlanıp kısıtlanmayacağını seçin. Yönetim İşlevleri
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Zayıf Şifreleme Kullanımını Engelle>
<Açık>, <Kapalı>
<Açık> seçilir:
<Anahtar/Sertifikanın Zayıf Şifr. İle Kullanımını Engelle>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Hayır
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
Bu ayar, IPSec, TLS, Kerberos, S/MIME, kablosuz LAN ve SNMPv3 gibi fonksiyonlar için geçerlidir.
Makine, yalnızca zayıf şifrelemeyi destekleyen cihazlarla iletişim kuramayabilir.
Zayıf şifreleme kullanımı kısıtlanmış olsa bile sertifikaya bağlı olarak (kök sertifika) buna izin verilebilir.
Bu ayar <Açık> yapıldığında yasaklanan algoritmalar hakkında bilgi için bkz. Sistem Teknik Özellikleri.

<FIPS 140-2'ye Format Şifreleme Yöntemi>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Yönetim Ayarları>  <Güvenlik Ayarları>  <Şifreleme Ayarları>
Şifreleme kullanan fonksiyonun FIPS 140-2 ile uyumlu yapılıp yapılmayacağını belirtin.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<FIPS 140-2'ye Format Şifreleme Yöntemi>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Hayır
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
Bu ayar TLS ve AddOn uygulamaları için kullanılabilir.
Bu ayar, yalnızca FIPS sağlayıcısı kullanan AddOn uygulamaları için kullanılabilir.
Bu ayar <Açık> yapıldığında yasaklanan algoritmalar hakkında bilgi için bkz. Sistem Teknik Özellikleri.
A144-0KH