<Sarf Malzemesi Raporu Çıkar>

Bu bölümde sarf malzemeleriyle ilgili raporlar açıklanmaktadır.
Öğelerle ("A", "B", "C" ve "Hayır") ilgili bilgi için "Tüm İşlevi İçe Aktar" sütununda Tüm İşlevi İçe Aktar bölümüne bakın.

<Sarf Malzemeleri Durum Raporu>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Ayarlama/Bakım>  <Sarf Malzemesi Raporu Çıkar>
Makinedeki sarf malzemelerinin durumuyla ilgili raporları kontrol edebilirsiniz.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Sarf Malzemeleri Durum Raporu>
<Evet>, <Hayır>
Evet
Evet
Evet
Hayır
-

<Toner Kartuşu Kayıt Raporu>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Ayarlama/Bakım>  <Sarf Malzemesi Raporu Çıkar>
Toner kartuşlarının kullanım durumu hakkındaki raporları kontrol edebilirsiniz.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Toner Kartuşu Kayıt Raporu>
<Evet>, <Hayır>
Evet
Evet
Evet
Hayır
-
A144-0H4