Diğer Aygıtlara Bağlanma

Makine, bir bilgisayara (Windows sunucusu) veya ağdaki diğer Canon çok işlevli yazıcıların Gelişmiş Alan’suna bağlanabilir. Makine, bağlı Windows sunucusunda veya Gelişmiş Alan’da kayıtlı verileri yazdırabilir/gönderebilir.
Makineyi başka çok işlevli yazıcıların depolama alanlarına bağlamak için diğer yazıcıların da ayarlarının yapılması gerekir.
1
 (Ayarlar/Kayıt) öğesine basın.
2
<Fonksiyon Ayarları>  <Dosyaları Sakla/Eriş>  <Ağ Ayarları> öğelerine basın.
3
Tüm öğeleri belirtin.
Bağlanılacak çok işlevli yazıcıları kaydetme
Bağlanılacak Windows sunucusunu veya diğer çok işlevli yazıcıların Gelişmiş Alan’sunu kaydedin.
1
<Ağ Konum Ayarları>  <Kaydet> seçeneklerine basın.
2
Gerekli bilgileri girin ve <Tamm>’a basın.
<İsim>
Bağlanılacak Gelişmiş Alan öğesinin adını girin. Burada girilen ad erişim sırasında listede görüntüleneceğinden, okuması kolay bir ad girin.
<Protokol>
Hedefin Windows sunucusunun veya Gelişmiş Alan’sunun SMB sunucusu veya WebDAV şeklinde kullanılabilir olmasına bağlı olarak <SMB> veya <WebDAV> seçin.
<Konum>/<Ana Bilgisayar Adı>
Protokolde <SMB> seçtiğinizde <Konum>, <WebDAV> seçtiğinizde <Ana Bilgisayar Adı> görüntülenir.
<Konum>’da adresi, paylaşılan bir alana bağlanmak için "\\ (ana bilgisayar veya IP adresi) \share" olarak veya kişisel bir alana bağlanmak için "\\ (ana bilgisayar veya IP adresi) \users" olarak girin.
<Ana Bilgisayar Adı>’nda adresi "https:// (ana bilgisayar veya IP adresi)" olarak girin ve <Sonraki>’ye basın. Daha sonra <Klasör Yolu>’nda paylaşılan alan için "/share" veya kişisel alan için "/users" girin.
Başka bir imageRUNNER ADVANCE serisi aygıtta veya harici olarak açılan Windows sunucusunda Gelişmiş Alan dışında bir şey belirtmeyin. Aksi takdirde makine arızalanabilir.
İletişim protokollerini kontrol etme
Bağlı değilken sertifikayı doğrulama
A144-03S