<Dosyaları Sakla/Eriş>

Taranan orijinalleri saklarken veya depolanan dosyaları kullanırken kullanılan ayarları belirtin.

<Ortak Ayarlar>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Dosyaları Sakla/Eriş>
Taranan orijinalleri saklarken veya depolanan dosyaları kullanırken kullanılan ortak ayarları belirtin.

<Ağ Ayarları>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Dosyaları Sakla/Eriş>
Taranan orijinalleri saklarken veya depolanan dosyaları kullanırken kullanılan ağ ayarlarını belirtin.

<Bellek Ortamı Ayarları>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Dosyaları Sakla/Eriş>
Bellek aygıtı ayarlarını belirtin.
A144-0JF