שינוי שירותי הכניסה

היישום שמיישם את אימות המשתמשים מכונה "שירות כניסה". כברירת מחדל, המכשיר מוגדר להשתמש ב"ניהול אימות משתמשים" (אימות אישי) בתור שירות הכניסה. אם ברצונך להשתמש ב"אימות מזהה מחלקה, שנה את שירות הכניסה ב-SMS ("שירות ניהול שירותים").

שינוי שירות הכניסה

1
היכנס לממשק המשתמש המרוחק. הפעלת ממשק המשתמש המרוחק
2
לחץ על [Service Management Service] בדף הפורטל.
3
לחץ על [System Application Management]‏ [Start] ב-[SMS Installer Service (Password Authentication)].
הסטטוס יהפוך [Started].
4
לחץ על [Enhanced System Application Management]‏  [Switch] ב-[DepartmentID Authentication].
הסטטוס יהפוך [Start after Restart].
5
הפעל את המכשיר מחדש. הפעלת המכשיר מחדש
המכשיר יופעל מחדש וההגדרות ששונו יבואו לידי ביטוי.
כאשר מפעילים אימות מזהה מחלקה
אם תלחץ על [Service Management Service] בדף הפורטל של ממשק המשתמש המרוחק, יוצג מסך הכניסה ל-SMS. מטעמי אבטחה, המכשיר מוגדר לא לאפשר כניסה באמצעות סיסמת ברירת המחדל המיועדת עבור ה-SMS. לחץ  (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות ניהול>‏  <הגדרות אבטחה>‏  <הגדרות אימות/הצפנה>‏  <הגדרות סיסמה>‏  הגדירו זמנית את <אפשר גישה מרחוק בעזרת סיסמת ברירת מחדל> למצב <מופעל>.
לאחר כניסה ל-SMS עם סיסמת ברירת המחדל, שחזר את רמת האבטחה המקורית באמצעות שינוי סיסמת ברירת המחדל ולאחר מכן הגדרת האפשרות <אפשר גישה מרחוק בעזרת סיסמת ברירת מחדל> כ-<כבוי>.
"MeapSmsLogin" מוגדר כסיסמת כניסה המוקדש למסרוני SMS. אם תיכנסו עם "MeapSmsLogin", יוצג המסך לשינוי הסיסמה. מטעמי אבטחה, פעל בהתאם להנחיות המופיעות במסך ושנה את הסיסמה.
ניתן לשנות את הסיסמה עבור ה-SMS [Change Password] ב-[System Management].
ודא כי אינך שוכח סיסמה זו. אחרת לא תוכל לגשת ל-SMS. במקרה זה, צור קשר עם המשווק או עם נציג השירות.
חזרה לאימות משתמשים
בחר [Enhanced System Application Management]‏ [User Authentication], לחץ על [Switch], והפעל את המכשיר מחדש. אם אינך משתמש ב- [System Application Management]‏ [SMS Installer Service (Password Authentication)], ולחץ על [Stop].

הגדרה כאשר משתמשים באימות מזהה מחלקה

כאשר מיישמים ניהול מזהי מחלקה באמצעות אימות מזהה מחלקה, ודא כי המנהל (מנהל המערכת) מנהל את מזהי המחלקה וקודי ה-PIN. לשיפור האבטחה, היכנס עם מזהה המנהל (מזה מנהל מערכת) והקפד לשנות את המזהה ואת קוד ה-PIN של מנהל המערכת.
ההחלטה אילו משתמשים יהיו מנהל מערכת ואילו יהיו משתמשים כלליים תלויה בשאלה אם הוגדרו ניהול מזהי מחלקה והגדרות מנהל מערכת, כמפורט בטבלה שלהלן.
ניהול מזהה מחלקה
הגדרות מנהל מערכת
מנהל
משתמשים כלליים
פועל
מוגדר
מנהל מערכת
משתמשים המאומתים באמצעות מזהה מחלקה ו-PIN שאינם עבור מנהל המערכת
לא מוגדר
משתמשים המאומתים באמצעות מזהה מחלקה ו-PIN
ללא
כבוי
מוגדר
מנהל מערכת
משתמשים שאינם מנהל המערכת
לא מוגדר
כל המשתמשים
ללא

שינוי המזהה וה-PIN של מנהל המערכת PIN

הפעלה של ניהול מזהי מחלקות

פעולת הכניסה למערכת כאשר מופעלת האפשרות ניהול מזהי מחלקה באמצעות אימות מזהה מחלקה

יישום הגבלות פונקציות וניהול משתמשים

A138-0RE