צילום של מסמכי מקור שנסרקו בנפרד יחד (Job Build)

גם אם יש לך מסמכי מקור רבים מדי מכדי שניתן יהיה להניח את כולם במזין בבת אחת, ניתן לסרוק את מסמכי המקור בנפרד ואז לצלם אותם כאצוות מסמכים. ניתן גם לצלם בפעם אחת מסמכי מקור שנסרקים גם באמצעות המזין וגם באמצעות משטח הזכוכית.
1
הנח את מסמך המקור.הצבת מסמכי מקור
2
לחץ על <צילום>.המסך <בית>
3
לחץ על <אפשרויות> במסך תכונות הצילום הבסיסיות.מסך תכונות הצילום הבסיסיות
4
לחץ על <בניית משימה>‏  <סגירה>.
5
לחץ על  (התחל) כדי לסרוק את מסמכי המקור.
לאחר סיום הסריקה יופיע המסך שיבקש ממך לסרוק את מסמך המקור הבא.
6
הנח את מסמך המקור הבא ולחץ על  (התחל) כדי לסרוק את מסמך המקור.
חזור על שלב זה עד שתסיים לסרוק את כל מסמכי המקור.
כדי לשנות את הגדרות הסריקה, לחץ על <שינוי הגדרות>.
ניתן להשתמש בפונקציות הבאות ב-<שינוי הגדרות>: יש להגדיר את הגדרות הסריקה ההכרחיות מראש, מכיוון שלא ניתן לשנות פונקציות אחרות כשנמצאים במצב Job Build.
<בחירת צבע>
<יחס צילום>
<מקור דו-צדדי>
<צפיפות>
<סוג מקור>
אם תגדיר את המצב <‏N ב-1> יחד עם המצב Job Build, לא תוכל לשנות את ההגדרה <בחירת צבע>,‏ <יחס צילום>, וההגדרה <צפיפות> תחת <שינוי הגדרות>.
7
לחץ על <התחל צילום>.
הצילום יתחיל.
A138-05J