צילום

פרק זה מתאר פעולות צילום בסיסיות ומגוון פונקציות שימושיות נוספות.

מבוא לפעולות צילום בסיסיות

סעיף זה מתאר את מסך תכונות הצילום הבסיסיות ופעולות צילום בסיסיות.

שיפור האיכות והיעילות

סעיף זה מתאר פונקציות שימושיות לשיפור איכות הצילום ויעילות בעבודה כגון כוונון החדות לקבלת תוצאות הדפסה ברורות יותר ושילוב של מסמכי מקור מרובים כדי לצלם אותם בבת אחת.

יצירת דפי מידע

בסעיף זה מתוארות פונקציות שימושיות למיון/קיבוץ חומרים לתפוצה.

שימוש בפונקציות צילום שימושיות

בסעיף זה מתוארות מגוון פונקציות צילום כגון שינוי כיוון התמונה וצילום הצד הקדמי והאחורי של תעודות זהות בגיליון נייר אחד.
A138-053